Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 7/12/2019, 8h:41:38
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > KH&CN > Tin tức KHCN > Lập quỹ "Phát triển Tài năng khoa học, công nghệ Trái Đất, mỏ, môi trường"
Lập quỹ "Phát triển Tài năng khoa học, công nghệ Trái Đất, mỏ, môi trường"
5/8/2018 2:11:06 PM
​Nhiều trường đại học, Hội đồng chức danh giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - mỏ, các nhà lãnh đạo quản lý, doanh nghiệp trong nước đề xuất thành lập Quỹ "Phát triển Tài năng khoa học, công nghệ Trái Đất, mỏ, môi trường" (Quỹ Phát triển Tài năng EME) và Giải thưởng Tài năng khoa học, công nghệ Trái đất, mỏ, môi trường (Giải thưởng Tài năng EME).
​Quỹ và giải thưởng nếu được thành lập sẽ góp phần quan trọng nhằm hỗ trợ và khuyến khích các sinh viên và học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ trẻ nghiên cứu và học tập trong lĩnh vực có liên quan đến khoa học, công nghệ Trái Đất, mỏ, môi trường, có thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng; các hoạt động phù hợp để phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ Trái đất, mỏ, môi trường Việt Nam, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Đề xuất trên vừa được đưa ra tại Hội thảo khoa học Trái đất - mỏ - môi trường bền vững (EME 2018).
Hội thảo EME 2018 được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi, thảo luận, tập hợp trí tuệ và đề xuất các giải pháp thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ cho các lĩnh vực Khoa học Trái đất, mỏ, môi trường nhằm đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước.
PV
monre.gov.vn
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung