Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/9/2019, 20h:22:53

Pin là một nguồn năng lượng điện bất kỳ được tạo ra bằng cách chuyển đổi trực tiếp năng lượng hóa học và có một hoặc nhiều lõi pin. Nhóm sản phẩm pin bao gồm:Pin phổ thông (còn gọi là Pin khô hay pin không sạc) bao gồm các loại pin than kẽm (carbon zinc) , pin kiềm (alkaline), pin lithium, pin bạc và pin kẽm nhẹ; các loại pin sử dụng nhiều lần (còn gọi là Pin sạc)

Ắc qui là một dạng nguồn điện hóa học, dùng để lưu trữ điện năng dưới dạng hóa năng.

Các tin đã đưa