Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 17/9/2019, 12h:3:35
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > KH&CN > Nhãn xanh Việt Nam > Tiêu chí > MỰC IN > Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam áp dụng cho nhóm sản phẩm "Hộp mực in" (Mã tiêu chí: NXVN 13:2014)
Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam áp dụng cho nhóm sản phẩm "Hộp mực in" (Mã tiêu chí: NXVN 13:2014)
2/27/2014 2:26:55 PM
Hộp mực in dùng cho các loại máy in, máy photocopy, máy fax (sau đây gọi tắt là hộp mực in) là sản phẩm dùng cho các thiết bị có một hoặc nhiều chức năng in, sao chụp, fax.
Nhóm sản phẩm này bao gồm ba loại hình sau đây:
a) Hộp mực in được sản xuất để sử dụng riêng cho một hoặc nhiều dòng sản phẩm thiết bị đặc chủng nào đó;
b) Hộp mực in được đổ lại (hộp mực đã qua sử dụng được thu gom, tháo dỡ, làm sạch, sửa chữa lại và sau đó đổ mực để sử dụng lại);
c) Hộp mực in được sản xuất lại (hộp mực in đã qua sử dụng được thu gom, tháo dỡ, làm sạch, sửa chữa, thay trống mới và lá gạt nước và đổ lại mực đen).

Xem ​Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam áp dụng cho nhóm sản phẩm "Hộp mực in" (Mã tiêu chí: NXVN 13:2014)

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung