Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 15/10/2019, 1h:59:1

Bên cạnh những ưu việt về môi trường đã được thừa nhận của đèn LED và mô đun LED (sau đây gọi tắt là đèn LED) như tiết kiệm năng lượng, không có thủy ngân và cho chất lượng ánh sáng tốt thì việc sản xuất, sử dụng và thải bỏ các sản phẩm đèn LED vẫn có những tác động xấu tới môi trường do các sản phẩm này có chứa chì (Pb), cadimum(Cd),...và các loại chất độc hại khác nếu không được quản lý tốt.

Bóng đèn huỳnh quang là loại đèn chiếu sáng bằng phương pháp phóng điện hồ quang, khác với bóng đèn sợi đốt là loại đèn phát sáng khi đốt nóng.

Bóng đèn huỳnh quang là loại đèn chiếu sáng bằng phương pháp phóng điện hồ quang, khác với bóng đèn sợi đốt là loại đèn phát sáng khi đốt nóng.

Các tin đã đưa