Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/9/2019, 21h:31:0
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > KH&CN > Nhãn xanh Việt Nam > Tiêu chí > CHIẾU SÁNG > Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam áp dụng cho nhóm sản phẩm "Bóng đèn huỳnh quang" (Mã tiêu chí: NXVN 02:2014)
Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam áp dụng cho nhóm sản phẩm "Bóng đèn huỳnh quang" (Mã tiêu chí: NXVN 02:2014)
2/26/2014 5:04:20 PM
Bóng đèn huỳnh quang là loại đèn chiếu sáng bằng phương pháp phóng điện hồ quang, khác với bóng đèn sợi đốt là loại đèn phát sáng khi đốt nóng.
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung