Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/9/2019, 20h:48:16
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > KH&CN > Nhãn xanh Việt Nam > Tiêu chí > CHIẾU SÁNG > Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam áp dụng cho nhóm sản phẩm "Bóng đèn huỳnh quang" (Mã tiêu chí: NXVN 02:2010)
Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam áp dụng cho nhóm sản phẩm "Bóng đèn huỳnh quang" (Mã tiêu chí: NXVN 02:2010)
12/20/2010 9:21:27 AM

Bóng đèn huỳnh quang là loại đèn chiếu sáng bằng phương pháp phóng điện hồ quang, khác với bóng đèn sợi đốt là loại đèn phát sáng khi đốt nóng.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm "bóng đèn huỳnh quang" cho mục đích tiêu dùng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam có quyền tham gia và nộp hồ sơ để yêu cầu đánh giá và cấp nhãn cho sản phẩm của mình theo Quyết định số 1493/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận và cấp thí điểm Nhãn xanh Việt Nam.

Xem chi tiết tiêu chí cho Bóng đèn huỳnh quang - Mã tiêu chí: NXVN 02:2010 tại đây 

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung