Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/9/2019, 20h:42:58

Bao bì làm từ vật liệu tổng hợp là loại bao bì được sản xuất từ các loại vật liệu khác nhau và không thể tách các thành phần bằng phương pháp cơ học thông thường hay bằng tay.

Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học là loại bao bì sản xuất từ vật liệu nhựa có khả năng bị phân hủy sinh học hiếu khí hoặc yếm khí (khi được xử lý bằng phương pháp chôn lấp) thành CO2 và H2O.

​Bao bì giấy tổng hợp dùng đóng gói thực phẩm là loại bao bì làm từ vật liệu tổng hợp với tỷ lệ giấy chiếm hơn 70% trọng lượng bao bì và được sử dụng với mục đích chứa hoặc đựng thực phẩm ở bên trong.

Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học là loại túi sản xuất từ vật liệu nhựa có khả năng bị phân hủy sinh học hiếu khí hoặc yếm khí thành CO2 và H2O. Quá trình phân hủy sinh học loại túi nhựa này được thực hiện nhờ hàng trăm các vi sinh vật trong thời gian ngắn từ 3 năm trở xuống thay vì hàng trăm năm như các loại bao bì nhựa thông thường.

Các tin đã đưa