Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 17/9/2019, 11h:6:46
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > KH&CN > Nhãn xanh Việt Nam > Tiêu chí > BAO BÌ > Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam áp dụng cho nhóm sản phẩm "Bao bì giấy tổng hợp dùng đóng gói thực phẩm" (mã tiêu chí NXVN 04:2010)
Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam áp dụng cho nhóm sản phẩm "Bao bì giấy tổng hợp dùng đóng gói thực phẩm" (mã tiêu chí NXVN 04:2010)
3/1/2012 3:54:02 PM
​Bao bì giấy tổng hợp dùng đóng gói thực phẩm là loại bao bì làm từ vật liệu tổng hợp với tỷ lệ giấy chiếm hơn 70% trọng lượng bao bì và được sử dụng với mục đích chứa hoặc đựng thực phẩm ở bên trong.
Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm "bao bì giấy tổng hợp dùng đóng gói thực phẩm" hay các doanh nghiệp kinh doạnh mặt hàng thực phẩm có sử dụng "bao bì giấy tổng hợp" để đóng gói các sản phẩm của mình có quyền tham gia và nộp hồ sơ để đề nghị đánh giá và cấp nhãn cho sản phẩm của mình theo quyết định số 1493/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận và cấp thì điểm Nhãn xanh Việt Nam.
 
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung