Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 17/9/2019, 11h:4:16
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > KH&CN > Nhãn xanh Việt Nam > Tiêu chí > BAO BÌ > Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam áp dụng cho nhóm sản phẩm "Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học gói hàng khi mua sắm" (Mã tiêu chí: NXVN 03:2010)
Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam áp dụng cho nhóm sản phẩm "Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học gói hàng khi mua sắm" (Mã tiêu chí: NXVN 03:2010)
12/20/2010 9:15:19 AM

Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học là loại túi sản xuất từ vật liệu nhựa có khả năng bị phân hủy sinh học hiếu khí hoặc yếm khí thành CO2 và H2O. Quá trình phân hủy sinh học loại túi nhựa này được thực hiện nhờ hàng trăm các vi sinh vật trong thời gian ngắn từ 3 năm trở xuống thay vì hàng trăm năm như các loại bao bì nhựa thông thường.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm "bao bì nhựa tự phân hủy sinh học dùng gói hàng khi mua sắm" cho mục đích tiêu dùng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam có quyền tham gia và nộp hồ sơ để yêu cầu đánh giá và cấp nhãn cho sản phẩm của mình theo quyết định số 1493/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận và cấp thì điểm Nhãn xanh Việt Nam.

Xem chi tiết tiêu chí áp dụng cho nhóm sản phẩm Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học gói hàng khi mua sắm - Mã tiêu chí: NXVN 03:2010 tại đây

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung