Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 23/11/2019, 2h:58:49

​Ngày 23/12, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 2604/QĐ-BTNMT về việc thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam.

Ngày 2/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 41/2013/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường.

Quyết định số 223/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam cho nhóm sản phẩm sau:

​Quyết định số 221/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch phát triển Danh mục nhóm sản phẩm, dịch vụ chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam giai đoạn 2012-2016.

Quyết định số 2232/QĐ-BNMT ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam cho nhóm sản phẩm sau:

Quyết định số 1907/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Tư vấn Chương trình cấp nhãn sinh thái.

Quyết định số 1906/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn Chương trình cấp nhãn sinh thái.

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa
THỐNG KÊ
IP truy cập: 37
Truy cập ngày: 1.043
Tổng truy cập: 63.063.933