Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 21/10/2019, 19h:41:22
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > KH&CN > Nhãn xanh Việt Nam > Văn bản pháp luật > Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường
Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường
1/24/2014 11:26:38 AM
Ngày 2/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 41/2013/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường.
Theo đó, Thông tư đưa ra các quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam, quy trình chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam, Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam, chứng nhận lại sản phẩm đạt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam, gắn nhãn xanh Việt Nam…
Trong thời hạn  20 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được chấp nhận đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm đánh giá hồ sơ đăng kí chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam trên cơ sở xác định mức độ phù hợp của hồ sơ đăng ký với tiêu chí Nhãn xanh.
Doanh nghiệp được cấp Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam có trách nhiệm lập báo cáo số lượng sản phẩm đã sản xuất, kinh doanh được gắn Nhãn xanh Việt Nam về Tổng cục Môi trường để tổng hợp.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2014.
Tải Thông tư tại đây! TT số 41.docTT số 41.doc
KS
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung