Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 20/5/2019, 4h:29:8
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > KH&CN > Nhãn xanh Việt Nam > Văn bản pháp luật > Quyết định phê duyệt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam năm 2012
Quyết định phê duyệt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam năm 2012
3/1/2012 3:45:56 PM
Quyết định số 223/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam cho nhóm sản phẩm sau:
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung