Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 20/5/2019, 3h:29:46
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > KH&CN > Nhãn xanh Việt Nam > Văn bản pháp luật > Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển Danh mục nhóm sản phẩm, dịch vụ chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam giai đoạn 2012-2016
Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển Danh mục nhóm sản phẩm, dịch vụ chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam giai đoạn 2012-2016
3/1/2012 3:22:17 PM
​Quyết định số 221/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch phát triển Danh mục nhóm sản phẩm, dịch vụ chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam giai đoạn 2012-2016.
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung