Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 19/6/2018, 2h:13:45
Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
10/24/2011 9:38:58 AM
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Hội thảo  khoa học “Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện Việt Nam” do Hiệp Hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 21/10, thu hút  sự quan tâm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các thành phố lớn, các hội nghề nghiệp, Viện nghiên cứu, Trường Đại học, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế…
Theo đánh giá của Viện Môi trường đô thị và công nghiệp Việt Nam, tỷ lệ thu gom rác thải bình quân tại các đô thị đạt từ 70 – 85%, nhưng rác thải vẫn chưa được phân loại tại nguồn; quỹ đất cho các bãi chôn lấp rác thải ngày càng hạn hẹp trong khi kinh phí đầu tư cho công tác xử lý còn khiêm tốn; chưa có cơ chế, chính sách ưu đãi cụ thể cho công nghệ tái chế, xử lý rác và một số dự án xử lý (bao gồm cả công nghệ nước ngoài) hoạt động chưa hiệu quả; cả nước vẫn còn 52 bãi chôn lấp rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Các báo cáo của Hội Môi trường  đô thị và Khu công nghiệp các tỉnh miền Bắc, miền Trung – Tây nguyên và và miền Nam đều cho rằng, với thực trạng phần lớn  rác chôn lấp chưa hợp vệ sinh, đổ vào các bãi hở lộ thiên và tốc độ phát triển kinh tế vùng hiện nay, không bao lâu nữa sẽ không thể giải quyết được lượng rác phát sinh rất lớn trong tương lai.
Để thực hiện được tiêu chí đến năm 2015, 80% chất thải đô thị được thu gom, xử lý đảm bảo môi trường, trong đó có 60% được tái chế, tái sử dụng , thu hồi  năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ; 50% các đô thị có công trình tái chế chất thải rắn phân loại tại hộ gia đình; các chuyên gia cho rằng Nhà nước cần có các chính sách thúc đẩy, hoàn thiện và phát triển công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt. Bao gồm việc đãi hỗ trợ cụ thể về đất đai, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đến chân công trình, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn, hỗ trợ đào tạo lao động và vay vốn tín dụng đầu tư. Đồng thời, thực hiện các dự án chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ sạch  và cơ chế CDM để tranh thủ nguồn tài trợ về vốn và công nghệ từ các nước phát triển về cam kết giảm khí nhà  kính. Xây dựng cơ chế chính sách thực hiệnn phân loại rác thải tại nguồn một cách đồng bộ tại các tỉnh, thành phố; cơ chế kiểm tra và thẩm định công nghệ xử lý, tái chế và các sản phẩm tái chế; chính sách thay thế túi nilon khó phân hủy …
Thao Lan
Theo monre.gov.vn
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung