Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 23/11/2019, 3h:23:20

Thực hiện nhiệm vụ “Hướng dẫn, kiểm tra, lưu trữ, quản lý tư liệu môi trường”, Tổng cục Môi trường đã hoàn thiện danh mục và nội dung tóm tắt danh mục thông tin tư liệu thu nhận năm 2018 theo đúng các hạng mục đã được phê duyệt.

Từ năm 2014 đến năm 2016, Tổng cục Môi trường đã và đang triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có ý nghĩa rất tích cực và cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn cả nước.

Nghiên cứu khoa học công nghệ về môi trường nhằm đặt nền móng vững chắc để phát triển ngành môi trường, phục vụ một cách có hiệu quả các vấn đề về môi trường, đảm bảo cho việc phát triển kinh tế - xã hội của nước ta được bền vững.

Mã số TNMT.01/10-15: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, hài hòa giữa các lợi ích, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo vệ môi trường” (Kèm theo Quyết định số1401/QĐ - BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường)

Trong công tác bảo vệ môi trường, những tiến bộ của khoa học và công nghệ đã và đang mang lại nhiều lợi ích to lớn, cho phép con người sử dụng có hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn mọi nguồn tài nguyên thiên nhiên, góp phần làm cho quá trình sản xuất trở nên sạch hơn. Đồng thời, khoa học và công nghệ còn cung cấp cho con người những giải pháp tổ chức quản lý xã hội ở mức cao hơn, những công nghệ hiện đại hơn, giảm rủi ro đến mức thấp nhất.

Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Tổng cục Môi trường đã và đang triển khai có ý nghĩa rất tích cực và cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn cả nước.

 

Các tin đã đưa
THỐNG KÊ
IP truy cập: 72
Truy cập ngày: 1.353
Tổng truy cập: 63.064.243