Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 21/10/2019, 20h:27:14
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > KH&CN > Đề tài, nhiệm vụ > Danh mục thông tin tư liệu thu nhận năm 2018
Danh mục thông tin tư liệu thu nhận năm 2018
4/9/2019 10:02:06 AM
Thực hiện nhiệm vụ “Hướng dẫn, kiểm tra, lưu trữ, quản lý tư liệu môi trường”, Tổng cục Môi trường đã hoàn thiện danh mục và nội dung tóm tắt danh mục thông tin tư liệu thu nhận năm 2018 theo đúng các hạng mục đã được phê duyệt.

Nhằm công bố, phổ biến rộng rãi các sản phẩm nhiệm vụ thực hiện năm 2018, Tổng cục môi trường thông báo Danh mục thông tin tư liệu thu nhận năm 2018 tại đây./. 

VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung