Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 15/10/2019, 2h:10:18
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Hợp tác quốc tế > Điều ước quốc tế > Phần VI của Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc, 1992
Phần VI của Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc, 1992
9/21/2009 7:57:18 AM

Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về môi trường và phát triển

Rio de Janeiro, 1992

Phần VI

 Điều khoản cuối cùng

Công ước này sẽ được để ngỏ tại Pa ri để lấy chữ kí vào ngày 14- 15 tháng 10 năm 1994 của các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc hoặc tất cả các cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc, toà án quốc tế và các tổ chức kinh tế trong vùng. Sau đó Bản Công ước này cũng sẽ được chuyển đến Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại niu Ước để ngỏ cho các nước kí. 

Điều 34

 Phê chuẩn, chấp thuận và tán thành

1 Sau khi kết thúc ngày kí kết, Công ước này sẽ được gửi đi cho các quốc gia và các tổ chức kinh tế ở các vùng để phê chuẩn và chấp thuận.

2. Nếu bất kỳ một tổ chức kinh tế nào của vùng tham gia làm thành viên của Công ước mà không có nước của mình tham gia thì tổ chức đó sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ như đã ghi trong Công ước

3. Trong văn kiện phê chuẩn và chấp thuận, các tổ chức kinh tế vùng sẽ phải ghi rõ cấp thẩm quyền và thông báo cho các bên biết nếu có sự thay đổi.

 

Điều 35

 Tổ chức tạm thời

Ban thứ kí theo như Điều 23 chỉ làm tạm thời theo như quyết định của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc số 47/188 ngày 22/12/1992 cho đến khỉ kết thúc phiên họp lần thứ 1 của Hội nghị các bên tham gia Công ước.

  

Điều 36

 Có hiệu lực

1. Công ước sẽ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ khi nhận được văn kiện phê chuẩn thứ 50 từ các nước

2. Đối với các nước và tổ chức kinh tế vùng sau khi nhận được văn kiện phê chuẩn thứ 50 Công ước sẽ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày nhận.

 

Điều 37

 Dự phòng

Không có điều dự phòng nào cho Công ước này

  

Điều 38

 Rút khỏi Công ước

1. Vào bất kỳ thời điểm nào sau 3 năm kể từ ngày Công ước có hiệu lực, các bên có thể làm đơn xin rút khỏi Công ước

2. Đơn xin rút sẽ có hiệu lực sau một năm kể từ ngày nhận được đơn , vào ngày đó sẽ được thông báo cụ thể.

 

Điều 39

 Nơi lưu giữ hồ sơ .

Tổng thư kí của Liên Hiệp Quốc sẽ là nơi lưu giữ Công ước

 

Điều 40

 Giá trị các văn kiện

Bản gốc của Công ước gồm các thứ tiếng A rập, Trung quốc, Anh, Pháp, Nga và Tây Ban Nha có giá trị ngang nhau được lưu giữ tại Văn phòng Tổng Thư Kí Liên Hiệp Quốc.

Làm tại Pa ri ngày 17/6/1994.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời nói đầu

Phần I:           Phần giới thiệu

Phần II:         Điều khoản chung 

Phần III:       Các chương trình, Hợp tác Khoa học Kỹ thuật và Các biện pháp hỗ trợ

Mục 1: Các chương trình hành động

Mục 2: Hợp tác Khoa học và Kỹ thuật

Mục 3: Các biện pháp hỗ trợ

Phần IV:        Các thể chế

Phần V:         Các thủ tục

Phần VI:        Điều khoản cuối cùng

Phụ lục I:      Thực hiện tại vùng Châu Phi

Phụ lục II:     Thực hiện tại vùng Châu Á

Phụ lục III:    Thực hiện tại vùng Châu Mỹ La Tinh và vùng Caribê

Phụ lục IV:    Thực hiện tại vùng Bắc Địa Trung hải

 

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung