Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 15/10/2019, 2h:5:56
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Hợp tác quốc tế > Điều ước quốc tế > Danh mục các công ước quốc tế trong lĩnh vực môi trường
Danh mục các công ước quốc tế trong lĩnh vực môi trường
9/23/2009 8:32:07 AM

DANH MỤC CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

VIỆT NAM THAM GIA

Tên điều ước

 Ngày ký kết

Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên của thế giới, 1972

19/10/1987

Công ước về thông báo sớm sự cố hạt nhân (IAEA), 1985 

30/10/1987

Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước (RAMSAR), 1971

 20/9/1989

Công ước về hỗ trợ trong trường hợp có sự cố hạt nhân hay phóng xạ khẩn cấp (IAEA), 1986

 29/9/1989

Công ước về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), 1973

20/1/1994

Công ước về bảo vệ tầng ôzôn, 1985

 - Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn, 1987

26/4/1994

Tuyên bố Liên Hợp Quốc về môi trường và phát triển, 1992

Công ước về chống sa mạc hóa của Liên Hợp Quốc (UNCCD), 1992

 

Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (UNFCCC), 1992

16/11/1994

Công ước về đa dạng sinh học (CBD), 1992

- Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học 

16/11/1994

Công ước về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu huỷ chúng (BASEL), 1989 

 13/3/1995

Tuyên ngôn quốc tế về sản xuất sạch hơn

 22/9/1999

Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), 2001

 10/8/2006

 Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), 1982

 
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung