Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 15/10/2019, 0h:54:51
Giới thiệu chung về Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam
3/8/2012 4:51:34 PM
1. Tên dự án: Quản lý PCB tại Việt Nam (Dự án PCB)
2. Tên nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF)
3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Đại chỉ: Tầng 7, số 273, Đội cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: ĐT: 04.37227678 - Fax: 84.04.37227679
- Websie: www.pops.org.vn
- Email:
vanphongpcb@gmail.com
4. Chủ dự án
4.1. Chủ dự án kiêm chủ dự án thành phần 1 “Quản lý PCB – VEA”: Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ liên lạc: 67 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại:  04-38224422; Fax: 04-38223189
4.2. Cơ quan chủ quản các dự án thành phần: Bộ Công Thương
- Địa chỉ liên lạc: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04.22202222; Fax: 04.22202525
Chủ các dự án thành phần:
a. Dự án thành phần 2 “Quản lý PCB – ISEA”: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương 
- Địa chỉ liên lạc: 25 Ngô Quyền, Hà Nội
- Điện thoại: 04-22218320; Fax: 04-22218321
b. Dự án thành phần 3 “Quản lý PCB – EVN”: Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Bộ Công Thương
- Địa chỉ liên lạc: 18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04-22201357; Fax: 04-22201358
 
5. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 5 năm (2010-2014)
 

6. Địa điểm thực hiện dự án:

- Công tác thống kê PCB sẽ được triển khai tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc;

- Quản lý an toàn PCB sẽ được thực hiện tại các tỉnh bao gồm Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ và Lâm Đồng. Các tỉnh thí điểm có thể bao gồm thêm Đà Nẵng nếu quá trình điều tra cho thấy ở đó có nhiều PCB và là nơi thích hợp để lựa chọn các hoạt động áp dụng thử nghiệm.
 
7. Hình thức cung cấp vốn: hỗ trợ phát triển chính thưc (ODA) không hoàn lại
 
8. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:
Mục tiêu tổng thể:
Xây dựng năng lực quốc gia của Việt Nam nhằm quản lý PCB và lưu trữ an toàn một lượng lớn PCB tại các tỉnh trình diễn nhằm tiêu hủy trong tương lai. 
Mục tiêu cụ thể:
a) Hoàn thiện khung pháp lý, thể chế quản lý PCB; Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia quản lý PCB.
b) Trình diễn các hoạt động quản lý an toàn PCB trong một số ngành chính có sử dụng PCB và trong phạm vi khu vực trình diễn được lựa chọn (10 tỉnh).
c) Tăng cường năng lực cho các bên liên quan về quản lý an toàn PCB; nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý an toàn PCB;
Kết quả chủ yếu: Năng lực quốc gia của Việt Nam trong việc quản lý PCB được xây dựng và bước đầu lưu trữ, kiểm soát an toàn một lượng đáng kể PCB tại các tỉnh thí điểm để tiêu hủy trong tương lai.
 
9. Hoạt động của Dự án
a. Hợp phần 1: Xây dựng được khung pháp lý quản lý PCB bao gồm các chính sách, quy định, quy trình giám sát quản lý PCB an toàn ở mức quốc gia; KHQG quản lý PCB.
b. Hợp phần 2: Các hoạt động quản lý PCB an toàn được thực hiện tại các địa điểm lựa chọn trong đó PCB được xác định, đóng gói, dán nhãn và lưu giữ, kiểm soát an toàn.
c. Hợp phần 3: Năng lực của các bên liên quan trong việc thực hiện quản lý PCB được tăng cường, nhận thức của cộng đồng về PCB được nâng cao.
d. Hợp phần 4: Hệ thống thông tin quản lý PCB được mở rộng, các báo cáo  giám sát và đánh giá dự án được thực hiện đầy đủ

Ngay sau khi Văn kiện Dự án được phê duyệt, Ban chỉ đạo Dự án gồm 6 thành viên đã được thành lập theo Quyết định số 2305/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Bộ TNMT, trong đó ông Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ TNMT đã được bổ nhiêm làm Trưởng Ban chỉ đạo Dự án. Ngày 30 tháng 11 năm 2010, Bộ trưởng Bộ TNMT đã ban hành Quyết định số 2255/QĐ – BTNMT bổ nhiệm Ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ TNMT làm trưởng ban chỉ đạo mới của Dự án. 

6 thành viên Ban chỉ đạo Dự án tại thời điểm hiện nay bao gồm:

1. Ông Bùi Cách Tuyến – Thứ trưởng Bộ TNMT kiêm Tổng cục trưởng TCMT, Bộ TNMT; Trưởng Ban chỉ đạo (Quyết định 2255/ QĐ –BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2010);

2. Ông Đỗ Quang Vinh - Cục trưởng Cục ATMT, Bộ CT; thành viên ban chỉ đạo (Quyết định 2305/ QĐ –BTNMT ngày 1 tháng 12 năm 2009);

3. Ông Đặng Hoàng An - Phó Tổng giám đốc tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Bộ CT; thành viên Ban chỉ đạo (Quyết định 2305/ QĐ –BTNMT ngày 1 tháng 12 năm 2009);

4. Bà Nguyễn Lan Anh - Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (DMEF), Bộ tài chính; thành viên Ban chỉ đạo (Quyết định 2305/ QĐ –BTNMT ngày 1 tháng 12 năm 2009);

5. Bà Nguyễn Thị Thái Phương - Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ kế hoạch và đầu tư; thành viên Ban chỉ đạo (Quyết định 2305/ QĐ –BTNMT ngày 1 tháng 12 năm 2009); 

6. Ông Nguyễn Viết Đàn - Phó vụ trưởng Vụ kế hoạch, Bộ TNMT; thành viên Ban chỉ đạo (Quyết định 2305/ QĐ –BTNMT ngày 1 tháng 12 năm 2009).
 
Hai Ban quản lý (BQL) Dự án (BQL TCMT/ATMT và BQL EVN) đã được thành lập, trụ sở tại VEA và EVN.
BQL TCMT/ATMT được thành lập theo Quyết định số 2306/QĐ-BTNMT của Bộ TNMT, bao gồm 8 thành viên do PGS.TS Bùi Cách Tuyến làm Giám đốc BQL Dự án.
Cùng với sự thành lập BQL Dự án, các quy chế hoạt động của Dự án cũng đã được xây dựng và ban hành theo Quyết định số 1590/QĐ-BQLDA ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Giám đốc BQL Dự án.
 Từ tháng 1 năm 2010, Văn phòng BQL Dự án đã được thành lập và đặt tại tầng 8, 273 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội và 06 tư vấn của Dự án, bao gồm: 01 Quản đốc Dự án, 01 Cán bộ Kỹ thuật, 01 Cán bộ Đấu thầu, 01 cán bộ tài chính, 02 Cán bộ Dự án, đã được tuyển chọn.

8 thành viên BQL TCMT/ATMT gồm:
1. Ông Bùi Cách Tuyến - Thứ trưởng Bộ TNMT kiêm Tổng cục trưởng TCMT, Bộ TNMT; Trưởng Ban chỉ đạo kiêm Giám đốc BQL Dự án (Quyết định 2306/ QĐ –BTNMT ngày 1 tháng 12 năm 2009);
2. Ông Hoàng Minh Đạo - Cục trưởng Cục kiểm soát ô nhiễm, TCMT, Bộ TNMT; Phó giám đốc BQL Dự án (Quyết định 2306/ QĐ –BTNMT ngày 1 tháng 12 năm 2009);
3. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó cục trưởng Cục ATMT, Bộ CT; Phó giám đốc BQL Dự án (Quyết định 2306/ QĐ –BTNMT ngày 1 tháng 12 năm 2009);
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục kiểm soát ô nhiễm, TCMT, Bộ TNMT; Điều phối viên Dự án (Quyết định 215/ QĐ – TCMT ngày 25 tháng 3 năm 2010);
5. Bà Dương Hồng Liên - Cục kiểm soát ô nhiễm, TCMT, Bộ TNMT; Kế toán Dự án (Quyết định 2306/ QĐ –BTNMT ngày 1 tháng 12 năm 2009);
6. Ông Tạ Đình Thi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TNMT; thành viên BQL Dự án (Quyết định 5/QĐ – BQLPCB ngày 17 tháng 6 năm 2010);

7. Bà Phan Việt Nga - Vụ tài chính, Bộ TNMT; thành viên BQL Dự án (Quyết định 5/QĐ – BQLPCB ngày 17 tháng 6 năm 2010);

8. Bà Trần Thị Tuyết Mai - Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TNMT; thành viên BQL Dự án (Quyết định 5/QĐ – BQLPCB ngày 17 tháng 6 năm 2010).

 
BQL EVN được thành lập theo Quyết định số 644/QĐ - EVN với 15 thành viên do ông Đặng Hoàng An làm Trưởng ban BQL Dự án.
Quy chế hoạt động của BQL EVN đã được xây dựng và ban hành theo Quyết định số 65- QĐ- EVN ngày 24 tháng 2 năm 2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 Từ tháng 12 năm 2009, Văn phòng BQL EVN đã được thành lập và đặt tại 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội và 02 tư vấn của BQL, bao gồm 01 Cán bộ đấu thầu/kỹ thuật, 01 cán bộ tài chính/văn phòng đã được tuyển chọn.
Thành viên BQL EVN gồm:

1. Trưởng ban: Ông Đặng Hoàng An - Phó Tổng Giám đốc EVN phụ trách sản xuất của EVN;

2. Kế toán trưởng: Ông Hoàng Văn Tùy – Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán;

3. Các thành viên: - Bà Phan Thị Thủy Tiên - Trưởng Ban Khoa học công nghệ và Môi trường, thường trực;
- Bà Lê Thị Ngọc Quỳnh - Phó Trưởng Ban Khoa học công nghệ và Môi trường;
- Ông Đỗ Tiến Hùng - Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư;
- Ông Dư Cao Minh - Phó giám đốc Công ty Điện lực 1;
- Ông Hồ Quang Ái - Phó giám đốc Công ty Điện lực 2;
- Ông Thái Văn Thắng - Phó giám đốc Công ty Điện lực 3;
- Ông Vũ Xuân Cường - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
- Bà Lê Thị Thúy Lan - Chuyên viên Ban Khoa học công nghệ và Môi trường;
- Bà Phạm Lê Huyền Trang - Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán;
- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chuyên viên Ban Quản lý Đấu thầu;
- Bà Phạm Thị Minh Trí - Chuyên viên Ban Quản lý Đầu tư;
- Bà Đỗ Lan Bình - Chuyên viên Ban Kỹ thuật - Sản xuất;
- Ông Trần Đức Minh – Chuyên viên Ban Quan hệ Quốc tế.
 
Tham khảo thêm thông tin về Dự án tại trang web http://pops.org.vn/Default.aspx?tabid=156&temidclicked=381
(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung