Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 23/11/2019, 2h:58:26

Danh sách trang thiết bị văn phòng đã được sử dụng trong quá trình thực hiện Dự án

Sau một quá trình thực hiện Chương trình, một số bài học kinh nghiệm sau có thể rút ra:

Các kết quả hoạt động của Hợp phần đặc thù TCMT đã đóng góp cho việc thực hiện ba mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 2006-2007 của ngành tài nguyên và môi trường: (1) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chiến lược về quản lý tài nguyên và môi trường;

Hợp phần đặc thù đã đạt được nhiều kết quả đầu ra trong các lĩnh vực khác nhau như: văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật; cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý; các đề án, dự án, mô hình thí điểm; báo cáo chuyên đề; báo cáo kỹ thuật; các khóa đào tạo; các hội nghị, hội thảo,…

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa
THỐNG KÊ
IP truy cập: 37
Truy cập ngày: 1.038
Tổng truy cập: 63.063.928