Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 23/11/2019, 2h:59:26

Từ ngày 1-5/11, Nhóm công tác ASEAN đã tổ chức họp tại TP. Hồ Chí Minh nhằm xem xét tiến độ Dự án Phục hồi và sử dụng bền vững đất than bùn ở khu vực Đông Nam Á (Peatland) và tổ chức thực địa tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng (VQGUMT), tỉnh Kiên Giang.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Mục tiêu thành phần 4 của Hợp phần nhằm giúp cộng đồng địa phương ở VQGUMT bớt phụ thuộc vào đất than bùn với vai trò là sinh kế của họ.

Mục tiêu thành phần 3 của Hợp phần Việt Nam nhằm quản lý bền vững và phục hồi đất than bùn ở VQGUMT.

Mục tiêu thành phần 2 của Hợp phần nhằm giảm thiểu sự xuống cấp của các vùng đất than bùn ở Việt Nam thông qua quản lý rừng và phòng, chống cháy

Mục tiêu thành phần 1 của Hợp phần Việt Nam thuộc Dự án Peatland nhằm củng cố năng lực để quản lý bền vững đất than bùn.

Dự án Phục hồi và sử dụng bền vững đất than bùn ở khu vực Đông Nam Á (Peatland) đã đạt được một số kết quả chủ yếu bao gồm: Giảm thiểu sự xuống cấp của các vùng đất than bùn ở Việt Nam thông qua việc thực hiện kế hoạch quản lý quốc gia; nâng cao nhận thức về quản lý đất than bùn ở Việt Nam; đẩy mạnh quản lý đất than bùn ở Việt Nam; hỗ trợ thực hiện kế hoạch quản lý tại chỗ dành cho VQGUMT; xây dựng và thực hiện dự án an sinh cộng đồng bền vững tại VQGUMT. Sau đây là Sơ đồ tổ chức thực hiện Hợp phần Việt Nam của Dự án:

Dự án Peatland là dự án nằm trong lĩnh vực ưu tiên sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn ODA. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 711/TTg-QHQT ngày 04 tháng 5 năm 2010.

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa
THỐNG KÊ
IP truy cập: 38
Truy cập ngày: 1.052
Tổng truy cập: 63.063.942