Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 4, 23/1/2019, 14h:30:19

Dự án Môi trường Việt nam - Canada (VCEP) là một dự án kéo dài 4 năm với kinh phí khoảng 10 triệu USD, nhằm tăng cường năng lực quản lý môi trường của các tổ chức chủ chốt tại Việt nam, ở cấp quốc gia và địa phương, thông qua việc cung cấp các trợ giúp kỹ thuật, đào tạo và thiết bị.

Các tin đã đưa
THỐNG KÊ
IP truy cập: 1135
Truy cập ngày: 5.171
Tổng truy cập: 59.635.496