Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 23/11/2019, 3h:36:56

Dự án Môi trường Việt nam - Canada (VCEP) là một dự án kéo dài 4 năm với kinh phí khoảng 10 triệu USD, nhằm tăng cường năng lực quản lý môi trường của các tổ chức chủ chốt tại Việt nam, ở cấp quốc gia và địa phương, thông qua việc cung cấp các trợ giúp kỹ thuật, đào tạo và thiết bị.

Các tin đã đưa
THỐNG KÊ
IP truy cập: 92
Truy cập ngày: 1.481
Tổng truy cập: 63.064.371