Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 23/11/2019, 2h:59:19

Triển khai thực hiện nội dung thứ nhất của Dự án nhằm đánh giá nhu cầu thông tin môi trường ở Việt Nam. Các công việc cụ thể tiến hành trong giai đoạn này bao gồm:

Đánh giá nhu cầu về thông tin môi trường bao gồm: hiện trạng thu thập, quản lý, sử dụng và phổ biến thông tin môi trường của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và tư nhân. Hiện trạng chất lượng thông tin môi trường ở Việt Nam. Vai trò và nhu cầu chia sẻ thông tin môi trường giữa các tổ chức và cộng đồng

 Giám đốc DA: Trương Mạnh Tiến  - Phó Cục trưởng Cục Môi trường

 Điều phối viên DA: Dương Thị Tơ - Trưởng phòng CSDL - Cục Môi trường.

Các tin đã đưa
THỐNG KÊ
IP truy cập: 38
Truy cập ngày: 1.051
Tổng truy cập: 63.063.941