Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 7/12/2019, 9h:27:45

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet Giới thiệu chung về Dự án Chương trình nâng cao nhận thức bảo tồn đa dạng sinh học

  Ban chỉ đạo DA:

* Nguyễn Khắc Kinh - Phó Cục trưởng Cục Môi trường

* Trần Liên Phong - Trưởng phòng BTTN - Cục Môi trường

Hoạt động và các kết quả chính của dự án BAT/BEP

Dự án BAT/BEP - dự án áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất (Best Available Techniques - BAT) và kinh nghiệm môi trường tốt nhất (Best Environmental Practices - BEP) do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện.  

Giới thiệu về Dự án “Thiết lập hệ thống kê khai điện tử quản lý tổng hợp chất thải nguy hại tại Việt Nam” – (E-Manifest)

Dự án “Thiết lập hệ thống kê khai điện tử quản lý tổng hợp chất thải nguy hại tại Việt Nam” (E-Manifest) do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện. 

Đề nghị U Minh Thượng là vườn di sản ASEAN
Từ ngày 1-5/11, Nhóm công tác ASEAN đã tổ chức họp tại TP. Hồ Chí Minh nhằm xem xét tiến độ Dự án Phục hồi và sử dụng bền vững đất than bùn ở khu vực Đông Nam Á (Peatland) và tổ chức thực địa tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng (VQGUMT), tỉnh Kiên Giang.

Giới thiệu chung về Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam
1. Tên dự án: Quản lý PCB tại Việt Nam (Dự án PCB)

2. Tên nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF)
3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Đại chỉ: Tầng 7, số 273, Đội cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: ĐT: 04.37227678 - Fax: 84.04.37227679
- Websie: www.pops.org.vn
- Email:
vanphongpcb@gmail.com

Đánh giá cuối kỳ Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam”
Chiều ngày 20/3/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường tổ chức cuộc họp Ban điều phố chung (JCC) lần thứ năm trong khuôn khổ chương trình đánh giá cuối kỳ Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam”. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng tới dự và phát biểu khai mạc cuộc họp. 

Giới thiệu chung về Dự án Môi trường Việt Nam - Canada

Dự án Môi trường Việt nam - Canada (VCEP) là một dự án kéo dài 4 năm với kinh phí khoảng 10 triệu USD, nhằm tăng cường năng lực quản lý môi trường của các tổ chức chủ chốt tại Việt nam, ở cấp quốc gia và địa phương, thông qua việc cung cấp các trợ giúp kỹ thuật, đào tạo và thiết bị.

Giới thiệu về Dự án Việt Nam - Hà Lan về Quản lý Tổng hợp Dải ven bờ

Nguồn tài trợ DA: Chính phủ Hà Lan

Lĩnh vực: Quản lý Tổng hợp Dải ven bờ

Các hoạt động đã thực hiện của Dự án VPEG trong Quý 1 năm 2011
Quý 1 năm 2011 là giai đoạn khởi đầu quan trọng đối với việc thực hiện Kế hoạch Công tác Năm thứ 2 trên cơ sở những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm từ năm thứ nhất.