Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 23/11/2019, 2h:58:18

Ngày 21/12/2018 tại thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2” (gọi tắt là Dự án BCC) Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019.

​Ngày 29/11, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng mê công mở rộng - Giai đoạn 2 (Dự án BCC), Ban quản lý dự án đã tổ chức Hội thảo trao đổi về công tác bàn giao các kết quả của dự án.

Đoàn công tác đối chiếu khu vực KNXTTSTN tại thực địa với bản đồ thiết kế thôn Lê Triêng II, xã Hồng Trung ​​Từ ngày 25-31/3/2018, trong khuôn khổ dự án BCC, Ban Quản lý Dự án TW (CPMU) đã thành lập đoàn công tác kiểm tra kết quả hoạt động trồng rừng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng (dự án BCC), giai đoạn 2 là dự án do Tổng cục Môi trường quản lý, hiện đang tuyển vị trí tư​ vấn đấu thầu dự án và gia hạn nộp hồ sơ vị trí kế toán dự án.

Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng (dự án BCC), giai đoạn 2 là dự án do Tổng cục Môi trường quản lý, hiện đang tuyển 01 vị trí Trợ lý kế toán.

Từ ngày 28 - 29/12/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Ban quản lý Dự án BCC đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 và họp Ban Chỉ đạo dự án.

Từ ngày 13-17/12/2017, Ban Quản lý Dự án Hành lang Bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê công mở rộng - Giai đoạn 2 (Dự án BCC) đã tổ chức Đoàn công tác kiểm tra diện tích trồng phục hồi rừng và quản lý rừng cộng đồng bổ sung và kết quả trồng rừng năm 2016 - 2017.

 

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa
THỐNG KÊ
IP truy cập: 37
Truy cập ngày: 1.036
Tổng truy cập: 63.063.926