Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 4, 24/4/2019, 8h:44:48

Hiệp định ASEAN về chia sẻ lợi ích từ sử dụng nguồn gen

Hiệp định khung ASEAN về tiếp cận và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích có được từ việc sử dụng nguồn gen và tài nguyên sinh học.

 (Được thông qua tại phiên họp thứ 14 của Tổ công tác ASEAN về Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng Sinh học AWGNCB)

Anh: Người biểu tình chống biến đổi khí hậu hối thúc đối thoại
Ngày 21/4, các nhà hoạt động thuộc phong trào Extinction Rebellion chống biến đổi khí hậu ở Anh tuyên bố sẵn sàng tạm ngừng biểu tình nếu chính phủ nước này thảo luận các yêu cầu của họ.