Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 18/11/2019, 7h:40:53
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Hợp tác quốc tế > Hội nghị quốc tế > Hội nghị Bộ trưởng môi trường ASEAN lần thứ 13

Hợp tác vì trách nhiệm của mỗi quốc gia với môi trường chung trong khu vực
Sau 04 ngày làm việc tích cực, hiệu quả, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường các nước ASEAN lần thứ 13 và các Hội nghị liên quan đã khép lại với nhiều kết quả có tính chiến lược, ảnh hướng sâu, rộng đến công tác bảo vệ môi trường tại các nước thành viên cũng như các đối tác.

Một số kết quả đạt được của các kỳ họp AMME
Năm 1997, ASEAN phối hợp với Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc đã ra Báo cáo hiện trạng môi trường ASEAN lần thứ nhất nhằm đánh giá các điều kiện môi trường ở 7 nước trong khu vực, bao gồm Bru-nây Đa-rút-xa-lam, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan và Việt Nam.

Công bố kết quả Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13
Chiều 29/10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bên liên quan đã tổ chức Họp báo cung cấp thông tin chính thức về kết quả đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13 và các sự kiện liên quan.

THỐNG KÊ
IP truy cập: 352
Truy cập ngày: 1.531
Tổng truy cập: 63.028.427