Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 22/9/2017, 6h:9:0

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Quảng Trị ngày 02 tháng 8 năm 2017.

Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Quảng Trị tháng 7 năm 2017.

Ngày 04 tháng 7 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ của tỉnh tháng 6 năm 2017.

Ngày 05/6, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Công văn số 1559/STNMT-CCMT báo cáo ​kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ đợt​ 2 tháng 5/2​017, Tổng cục Môi trường cập nhật kết quả quan trắc để các địa phương và nhân dân được biết.

Ngày 19/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Công văn số 1371/STNMT-CCMT báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ đợt​ 1 tháng 5/2017, Tổng cục Môi trường công bố kết quả quan trắc để các địa phương và nhân dân được biết.

Ngày 31/4/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Qua 3 năm triển khai, Nghị định đã phát huy được hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trên cả nước. 

​Ngày 7/9/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 về việc thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030(Kế hoạch) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa