Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/9/2019, 21h:38:19

Ngày 25 tháng 1 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã có báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ của tỉnh tháng 1 năm 2018.

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Quảng Trị ngày 13 tháng 9 năm 2017.

Ngày 1 tháng 9 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh tháng 7 và tháng 8 năm 2017.

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Quảng Trị ngày 02 tháng 8 năm 2017.

Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Quảng Trị tháng 7 năm 2017.

Ngày 04 tháng 7 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ của tỉnh tháng 6 năm 2017.

Ngày 05/6, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Công văn số 1559/STNMT-CCMT báo cáo ​kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ đợt​ 2 tháng 5/2​017, Tổng cục Môi trường cập nhật kết quả quan trắc để các địa phương và nhân dân được biết.

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa