Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 18/11/2019, 7h:56:24
Đường dây nóng
11/1/2017 3:03:18 PM
 
THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRUNG ƯƠNG
Số điện thoại: 086.900.0660
Thư điện tử: duongdaynong@vea.gov.vn
Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Tổng cục Môi trường
 
THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG ĐỊA PHƯƠNG
STT
ĐỊA PHƯƠNG
SỐ ĐIỆN THOẠI
THƯ ĐIỆN TỬ
1
Thành phố Hà Nội
0945.508.118
duongdaynongmoitruonghanoi@gmail.com
2
Thành phố Hồ Chí Minh
028.3829.3653
stnmt@tphcm.gov.vn
3
Tỉnh An Giang
02963.853709 / 02963.952438
sotnmt@angiang.gov.vn
4
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
08.888.00064
sotnmt@baria-vungtau.gov.vn
5
Tỉnh Bạc Liêu
0988.989.412
ccbvmtbl@gmail.com
6
Tỉnh Bắc Giang
0204.6289.289
duongdaynong_stnmt@bacgiang.gov.vn
7
Tỉnh Bắc Kạn
0915 344 000
nghidv.tn@backan.gov.vn
8
Tỉnh Bắc Ninh
0912.298.158
0912.621.667
0982.557.036
9089.550.637
nddong.stnmt@bacninh.gov.vn
lxhung.stnmt@bacninh.gov.vn
ldtho.stnmt@bacninh.gov.vn
dvduong.stnmt@bacninh.gov.vn
9
Tỉnh Bến Tre
0903.034.727
0918.219.151
0913.965.098
0913.184.684
stnmt@bentre.gov.vn
10
Tỉnh Bình Dương
0911.195.500
duongdaynongtnmt@binhduong.gov.vn
11
Tỉnh Bình Định
0256.363.6555
thanhdt@stnmt.binhdinh.gov.vn
thanhtraso@stnmt.binhdinh.gov.vn
12
Tỉnh Bình Phước
0886.322.822
gdstnmt@binhphuoc.gov.vn
13
Tỉnh Bình Thuận
0918.370.055
thaidv@stnmt.binhthuan.gov.vn
14
Tỉnh Cao Bằng
0913.279.207
0206.3855.595
0206.3852.372
0206.3758.468
sotainguyenmoitruongcb@gmail.com
15
Tỉnh Cà Mau
0290.3836.286
0918.029.349
thanhtratnmt.camau@gmail.com
16
Thành phố Cần Thơ
0913.973.971
0947.707.879
sotnmt@cantho.gov.vn
17
Thành phố Hải Phòng
0225.3732.424
stnmt@haiphong.gov.vn
18
Thành phố Đà Nẵng
02363.740.747
ccbvmt@danang.gov.vn
19
Tỉnh Gia Lai
0269.3871037
Thanhtra_stnmt@gialai.gov.vn
20
Tỉnh Hòa Bình
0888.363.866
stnmt@hoabinh.gov.vn
21
Tỉnh Hà Giang
0219.3.860613
0912606481
ttra.stnmt@hagiang.gov.vn
22
Tỉnh Hà Nam
0226.3852.571
laivanminh@hanam.gov.vn
23
Tỉnh Hà Tĩnh
0239.3857974
sotainguyen_moitruong@hatinh.gov.vn
24
Tỉnh Hưng Yên
0221.3863 624
vanphong.tnhy@gmail.com
25
Tỉnh Hải Dương
0320.3898051
thanhtratnmthd@gmail.com
26
Tỉnh Hậu Giang
0123.3365.247
tainguyenhg@yahoo.com
27
Tỉnh Điện Biên
0215.3811.161
01213.006.113
0215.3810.778
0983.023.293
ccmtdb@gmail.com
28
Tỉnh Đắk Lắk
02623.854643
thanhtra@tnmt.daklak.gov.vn
thanhtratnmtdaklak@gmail.com
29
Tỉnh Đắk Nông
0261.3549.177
duongdaynongbvmt.stnmt@daknong.gov.vn
30
Tỉnh Đồng Nai
0915.542.054
vbstnmt@dongnai.gov.vn
31
Tỉnh Đồng Tháp
0277.3854.614
sotnmt@dongthap.gov.vn
32
Tỉnh Khánh Hòa
0258.3822.654
0967.807979
stnmt@khanhhoa.gov.vn
33
Tỉnh Kon Tum
0606.558.006 / 0983.593.006
0603.919.159 / 0987.082.777
0606.856.159 / 0905.713.189
phamduchanh-kontum@chinhphu.vn
tschau.stnmt@kontum.gov.vn
htvien.stnmt@kontum.gov.vn
34
Tỉnh Kiên Giang
0941.179.922
Ccbvmt.stnmt@kiengiang.gov.vn
35
Tỉnh Lai Châu
0213.3877.516
0912.027.074
ttratnmtlc@gmail.com
36
Tỉnh Long An
0272.3820.828
stnmt@longan.gov.vn
37
Tỉnh Lào Cai
0888.500.999
0916.389.469
chicucbvmt-stnmt@laocai.gov.vn
38
Tỉnh Lâm Đồng
0911.138.558
phuongnvtnmt@lamdong.gov.vn
39
Tỉnh Lạng Sơn
0205.3874.273
0205.3719757
0205.3719.390
0918.622.326
0205.3812.188
0916.783.607
nhchien@langson.gov.vn
ndduyet@langson.gov.vn
nkanh@langson.gov.vn
cvnam@langson.gov.vn
40
Tỉnh Nam Định
0228.3866.268
thanhtraso.tnmt@namdinh.chinhphu.vn
41
Tỉnh Nghệ An
0888.695.658
phongkiemsoatonhiem.na@gmail.com
42
Tỉnh Ninh Bình
0229.3872120
0915.053.044
thanhtrasotnmtnb@gmail.com
bvmtnb@gmail.com
43
Tỉnh Ninh Thuận
068.3835.950
ccbvmt@ninhthuan.gov.vn
44
Tỉnh Phú Thọ
0946.476.889 / 0932.228.787 / 02103.843.784
0982.021.378 / 02103.992.079
sotnmt.phutho@gmail.com
45
Tỉnh Phú Yên
0917.537.639
chicucbvmtpy@gmail.com
46
Tỉnh Quảng Bình
0232.3842.984
0982.263.098
stnmt@quangbinh.gov.vn
47
Tỉnh Quảng Nam
0905.119.661
sotnmtquangnam@gmail.com
48
Tỉnh Quảng Ngãi
0977.441.606
0255.3712.537
tnpaonhiemmt.stnmtqngai@gmail.com
49
Tỉnh Quảng Ninh
0912.229.486
tranngoan.qn@gmail.com
50
Tỉnh Quảng Trị
0233.3854.382
0124.541.4567
ccbvmt.sotnmt@quangtri.gov.vn
51
Tỉnh Sóc Trăng
02993.820514
02993.823617
0913.983.744
thanhtra.sotnmt@soctrang.gov.vn
52
Tỉnh Sơn La
0223.854.486
duongdaynongtnmtsonla@gmail.com
53
Tỉnh Thanh Hóa
0237.6256.147
0912.163.399
0983.651.527
levanbinhtnmt@gmail.com
quangchien.stnmtthanhhoa@gmail.com
54
Tỉnh Thái Bình
0227.3731.313
0227.3732.323
0227.3836336
thanhtrastnmttb@gmail.com
55
Tỉnh Thái Nguyên
0208.3656.659
thanhtra@tnmtthainguyen.gov.vn
56
Tỉnh Thừa Thiên Huế
0234.3845089
0234.3827725
stnmt@thuathienhue.gov.vn
bvmt.stnmt@thuathienhue.gov.vn

57
Tỉnh Tiền Giang
0273.3877.035
 0918.775.718
0273.3887629
0909.012.018
stnmt.thanhtra@tiengiang.gov.vn
ccbvmt.stnmt@tiengiang.gov.vn
58
Tỉnh Trà Vinh
0962.248.214
stnmt@travinh.gov.vn
59
Tỉnh Tuyên Quang
027.3822.863
tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn
tnmt.tg@gmail.com
60
Tỉnh Tây Ninh
0276.3815.198
0913.144.810
0918.142.432
0972.505.000
sotnmt@tayninh.gov.vn
61
Tỉnh Vĩnh Long
0270.3852.141
0913.889.157
0909.207.873
stainguyen@vinhlong.gov.vn
62
Tỉnh Vĩnh Phúc
0211.1022
0211.3500.459
0211.3847.700
duongdaynong@vinhphuc.gov.vn
sotnmt@vinhphuc.gov.vn
63
Tỉnh Yên Bái
0888734898
baovemt.stnmt@yenbai.gov.vn