Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 18/4/2014, 4h:53:37
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Văn bản quy phạm pháp luật > Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT về Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường
Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT về Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường
3/31/2010 8:25:50 AM
(TCMT) - Ngày 30 tháng 3 năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT về Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/12/2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý  kinh phí sự nghiệp môi trường.

Tải Thông tư tại đây!

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung