Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 18/4/2014, 10h:24:58
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Văn bản quy phạm pháp luật > Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
3/24/2010 2:09:18 AM
Nghị định này áp dụng đối với công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung