Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 5, 24/4/2014, 6h:54:0
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Văn bản quy phạm pháp luật > Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 Về đào tạo, bồi dưỡng công chức
Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 Về đào tạo, bồi dưỡng công chức
3/24/2010 2:04:50 AM
Nghị định này áp dụng đối với công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung