Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 16/7/2018, 21h:36:43

Bộ TN&MT: Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần
Ngày 23/1, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 235/QĐ-BTNMT về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT đến ngày 23/1/2018.

Quy định về bảo vệ môi trường phương tiện giao thông vận tải
Có hiệu lực từ ngày 01/07/2018, Thông tư về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt quy định về việc kiểm tra, thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho linh kiện, thiết bị.