Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 5, 24/5/2018, 22h:15:31

Khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai. Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 03 đến ngày 09-7-2017
Chính phủ thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực y tế; Hà Nội xác định phương châm cải cách: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả; khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai, tỉnh Hà Nam; kết quả cải cách hành chính ở Phú Yên, Bình Phước; giải thể Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trực thuộc Bộ Nội vụ,… là những tin nổi bật tuần qua.

Bộ TN&MT: Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần
Ngày 23/1, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 235/QĐ-BTNMT về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT đến ngày 23/1/2018.