Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 20/2/2018, 4h:59:48

Nghỉ hưu trước năm 2018 sẽ có lợi hơn?
​Ông Nguyễn Thành (TP. Hà Nội) hỏi: Từ năm 2018 trở đi, cách tính tỷ lệ lương hưu đối với người lao động có sự thay đổi, vậy có phải người nghỉ hưu trước năm 2018 sẽ có lợi hơn so với người nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi không?

Khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai. Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 03 đến ngày 09-7-2017
Chính phủ thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực y tế; Hà Nội xác định phương châm cải cách: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả; khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai, tỉnh Hà Nam; kết quả cải cách hành chính ở Phú Yên, Bình Phước; giải thể Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trực thuộc Bộ Nội vụ,… là những tin nổi bật tuần qua.

Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Với mục tiêu tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường trong những năm tới, Thành ủy Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 29-01 đến ngày 04-02-2018
​​Quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính; đổi mới khu vực sự nghiệp công lập theo Nghị quyết Trung ương; xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp, chất lượng cao theo tinh thần Chính phủ liêm chính, kiến tạo và phục vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu - Đó là chỉ đạo của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 01-2018 vừa được tổ chức ngày 02-02-2018.