Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 12/2/2016, 3h:56:29
Môi trường có những chức năng cơ bản nào?
9/11/2009 9:46:29 AM
Môi trường có những chức năng cơ bản nào?

Môi trường có các chức năng cơ bản sau:

Con người luôn cần một khoảng không gian dành cho nhà ở, sản xuất lương thực và tái tạo môi trường. Con người có thể gia tăng không gian sống cần thiết cho mình bằng việc khai thác và chuyển đổi chức năng sử dụng của các loại không gian khác như khai hoang, phá rừng, cải tạo các vùng đất và nước mới. Việc khai thác quá mức không gian và các dạng tài nguyên thiên nhiên có thể làm cho chất lượng không gian sống mất đi khả năng tự phục hồi.

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung