Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 19/6/2018, 2h:15:39
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Quản lý môi trường > Thanh tra môi trường > Công ty Sản xuất Lụa tơ tằm Bảo Lộc bị tạm đình chỉ họat động in, chuội, nhuộm vải
Công ty Sản xuất Lụa tơ tằm Bảo Lộc bị tạm đình chỉ họat động in, chuội, nhuộm vải
2/10/2011 3:21:46 AM
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Nguồn: Internet

Ngày 30/1/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ban hành Quyết định số 329, tạm đình chỉ các hoạt động in, chuội, nhuộm vải tại Công ty Sản xuất Lụa tơ tằm Bảo Lộc cho đến khi thực hiện đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường.

Đây là Quyết định điều chỉnh bổ sung đối với Quyết định 139 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 20/1/2011, tạm đình chỉ các hoạt động chuội, nhuộm tơ tại Công ty này.

Công ty Sản xuất Lụa tơ tằm Bảo Lộc là cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhưng đã không thực hiện các biện pháp xử lý môi trường trong thời hạn đã được quy định. Công ty không lập đề án bảo vệ môi trường trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; cố ý xả nước thải không qua hệ thống xử lý vượt tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép trên 10 lần và có chứa chất thải nguy hại với lượng nước thải từ 10m3/ngày đêm đến dưới 50 m3/ngày đêm ra môi trường.

Mặc dù không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và giấy phép sử dụng nước dưới đất, Công ty vẫn xả nước thải vào nhánh suối Tân Hà và khai thác nước dưới đất với công suất dưới 200m3/ngày đêm.

Ngày 26/11/2010, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định 2743/QĐ –UBND (XPHC) xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Sản xuất Lụa tơ tằm Bảo Lộc với số tiền phạt 406.250.000 đồng; xử phạt và truy thu số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là 25.604.880 đồng.

Theo hai Quyết định tạm đình chỉ sản xuất của UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty Sản xuất Lụa tơ tằm Bảo Lộc phải chấm dứt hành vi xả nước thải sản xuất trực tiếp ra môi trường không qua hệ thống xử lý nước thải; không được tiếp tục chứa nước thải sản xuất chưa xử lý trong bể tự thấm xuống lòng đất gây ô nhiễm môi trường nước ngầm; xử lý nước thải sản xuất trong khâu nhuộm, chuội tơ đảm bảo QCVN 24:2009/BTNMT và QCVN 13:2008/BTNMT, mức B trước khi thải ra nhánh suối Tân Hà.

Tiến hành ngay việc xây dựng, sửa chữa và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định, lập đề án bảo vệ môi trường (hoặc hồ sơ pháp lý về môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường), hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép khai thác nước ngầm và xử nước  thải vào nguồn nước.

Thời gian khắc phục ô nhiễm môi trường chậm nhất là 6 tháng kể từ ngày 20/1/2011. Nếu Công ty Sản xuất Lụa tơ tằm Bảo Lộc không tự giác chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành quy định của pháp luật.

Thao Lan

Theo tainguyenmoitruong

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung