Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 22/3/2019, 22h:59:54

Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Bảo tồn đa dạng sinh học

Văn phòng Cục:
Chức năng chính là giúp lãnh đạo Cục tổng hợp, điều phối các hoạt động chung của Cục; thực hiện công tác tổng hợp, tổ chức - cán bộ, hành chính - quản trị, pháp chế, hợp tác quốc tế, kế hoạch - tài vụ; thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu, tuyên truyền nâng cao nhận thức, biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Cục.

Xin đừng giết "Nàng tiên cá"!
​Đây là khẩu hiệu mà Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã (WAR) phối hợp với Khu Bảo tồn Biển Phú Quốc tổ chức diễu hành kêu gọi cộng đồng tham gia bảo vệ Dugong - loài động vật biển quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Hơn 500 người tham gia diễu hành đã ký tên lên biểu ngữ, cờ diễu hành, nhằm cam kết bảo vệ Dugong và các động vật quý hiếm khác.

Hoa Kỳ đánh giá cao việc bảo tồn các loài "sách đỏ" ở Cúc Phương
Ngày 1/7, bà Sally Jewell, Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ đã đến thăm Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Binh, nhằm chia sẻ cách thức bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (gọi tắt là các loài sách đỏ) đang có nguy cơ đứng trước bờ vực tuyệt chủng.

Quảng Trị Cứu hộ thành công một cá thể rùa biển quý hiếm
Ngày 22/2, tại xã Triệu Lăng (Triệu Phong, Quảng Trị), Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ cùng với chính quyền địa phương và các ngư dân đã cứu hộ thành công 1 cá thể vích có trọng lượng khoảng 12 kg.

Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã dành nhiều quan tâm và nguồn lực thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài sinh vật, bao gồm các loài hoang dã, các giống cây trồng và giống vật nuôi. Các nỗ lực mà Việt Nam thực hiện đã đưa đến những kết quả đáng ghi nhận, bao gồm cả về hệ thống luật pháp, hệ thống cơ quan quản lý và thực thi luật pháp và các thành tựu trong bảo tồn, bảo vệ loài nguy cấp, quý, hiếm.

-->