Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 17/9/2019, 11h:56:3

Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam áp dụng cho nhóm sản phẩm "Đèn LED và mô đun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng" (Mã tiêu chí: NXVN 17:2017)

Bên cạnh những ưu việt về môi trường đã được thừa nhận của đèn LED và mô đun LED (sau đây gọi tắt là đèn LED) như tiết kiệm năng lượng, không có thủy ngân và cho chất lượng ánh sáng tốt thì việc sản xuất, sử dụng và thải bỏ các sản phẩm đèn LED vẫn có những tác động xấu tới môi trường do các sản phẩm này có chứa chì (Pb), cadimum(Cd),...và các loại chất độc hại khác nếu không được quản lý tốt.

Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam áp dụng cho nhóm sản phẩm "Hộp mực in" (Mã tiêu chí: NXVN 13:2014)
Hộp mực in dùng cho các loại máy in, máy photocopy, máy fax (sau đây gọi tắt là hộp mực in) là sản phẩm dùng cho các thiết bị có một hoặc nhiều chức năng in, sao chụp, fax.

Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam áp dụng cho nhóm sản phẩm "Pin" (Mã tiêu chí: NXVN 15:2017)

Pin là một nguồn năng lượng điện bất kỳ được tạo ra bằng cách chuyển đổi trực tiếp năng lượng hóa học và có một hoặc nhiều lõi pin. Nhóm sản phẩm pin bao gồm:Pin phổ thông (còn gọi là Pin khô hay pin không sạc) bao gồm các loại pin than kẽm (carbon zinc) , pin kiềm (alkaline), pin lithium, pin bạc và pin kẽm nhẹ; các loại pin sử dụng nhiều lần (còn gọi là Pin sạc)

Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam áp dụng cho nhóm sản phẩm "Máy photocopy" (Mã tiêu chí: NXVN 16:2017)

Máy photocopy tác động đến môi trường theo nhiều cách khác nhau, từ việc tiêu thụ năng lượng để hoạt động máy, đến việc sử dụng giấy và phát thải các khí thải khác nhau trong quá trình vận hành cho đến khả năng phát thải hoá chất trong quá trình sản xuất và thải bỏ máy photocopy sau khi đã qua sử dụng. 

Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam áp dụng cho nhóm sản phẩm "Giấy văn phòng" (mã tiêu chí NXVN 07:2014)
Giấy văn phòng bao gồm các loại sản phẩm giấy khác nhau được sử dụng trong in ấn, photocopy, viết và các mục đích sử dụng khác dưới dạng văn phòng phẩm phục vụ hoạt động ở các công sở, trường học và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.