Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 24/4/2018, 6h:17:54
Thông điệp từ Trung tâm năng suất Việt Nam
10/2/2009 2:35:10 AM

Trung tâm Năng suất Việt Nam (tên giao dịch bằng tiếng Anh “Vietnam Productivity Centre – VPC”, được thành lập ngày 26/09/1997, theo quyết định số 1342/QĐ-TCCBKH của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Trung tâm Năng suất Việt Nam (tên giao dịch bằng tiếng Anh “Vietnam Productivity Centre – VPC”, được thành lập ngày 26/09/1997, theo quyết định số 1342/QĐ-TCCBKH của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Trung tâm Năng suất Việt Nam

Linkto: www.vpc.org.vn

Trung tâm năng suất Việt Nam là đơn vị thuộc hệ thống cơ quan Nhà nước, trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và có chức năng hỗ trợ Tổng cục tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào nâng cao Năng suất Chất lượng của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội trong cả nước và là đầu mối thực hiện các chương trình dự án của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO).

Với vai trò là hạt nhân của phong trào Năng suất tại Việt Nam, các hoạt động của Trung tâm Năng suất Việt Nam tập trung vào việc giải quyết các nhu cầu cấp thiết của các  doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế thị trường thông qua các hoạt động: Quảng bá năng suất; Cung cấp thông tin trong lĩnh vực năng suất và chất lượng; Đào tạo; Tư vấn; Tổ chức Hội nghị, Hội thảo trong các lĩnh vực: đo lường năng suất, tăng cường hiệu quả hoạt động doanh nghiệp thông qua việc áp dụng các công cụ nâng cao năng suất, xây dựng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, HACCP, GMP…, quản lý chất lượng toàn diện (TQM) , cung cấp giải pháp công nghệ thông tin...; thực hiện dự án Năng suất xanh trong các cộng đồng và trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; đào tạo nâng cao nhận thức môi trường…

 

Cùng sát cánh với sự nghiệp Năng suất – Chất lượng, Trung tâm Năng suất Việt Nam luôn phấn đấu để thực sự trở thành hạt nhân của các hoạt động nâng cao năng suất trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội trong trên phạm vi cả nước, cung cấp những dịch vụ hỗ trợ thiết thực để doanh nghiệp Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên phạm vi toàn cầu. Với sự ủng hộ nhiệt tình, đầy hiệu quả và hết sức quý báu của các cấp chính quyền, các cơ quan chủ quản, các ban ngành đoàn thể và đặc biệt và các doanh nghiệp và cộng đồng, Trung tâm Năng suất Việt Nam tin tưởng chắc chắn rằng sẽ lập lên nhiều thành tích cao hơn nữa nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển phong trào năng suất – chất lượng của Việt Nam

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung