Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 16/2/2019, 8h:30:39

Danh mục đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014 - 2016
Từ năm 2014 đến năm 2016, Tổng cục Môi trường đã và đang triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có ý nghĩa rất tích cực và cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn cả nước.

Công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam cho: pin, máy photocopy, bóng đèn LED và mô đun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng

Ngày 11/9/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 2186/QĐ-BTNMT công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam cho các sản phẩm: pin (NXVN 15:2017), máy photocopy (NXVN 16:2017), bóng đèn LED và mô đun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng (NXVN 17:2017).

Ứng dụng CNTT trong ngành y tế Vì sao vẫn chậm ?
Trong diễn đàn cấp cao về công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) vừa được tổ chức, có một chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của các chuyên gia và giới truyền thông là ứng dụng CNTT nâng cao năng lực ngành y tế. Diễn đàn có sự tham gia của các tập đoàn viễn thông-CNTT hàng đầu trong nước.