Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 19/6/2018, 2h:16:4
Thỏa thuận và Công ước quốc tế
9/24/2009 6:27:53 AM

Thỏa thuận và Công ước quốc tế 
về Bảo tồn đa dạng sinh học

 Các thỏa thuận và công ước quốc tế đa tham gia  

Tên công ước    Ngày ký kết
Các công ước của Liên hợp quốc về sự biến đổi môi trường  26/8/1980
Công ước IAEA về thông báo sớm sự cố hạt nhân,1986 29/12/1987
Công ước IAEA về trợ giúp trong các trường hợp sự cố hạt nhân hoặc cấp cứu  về phóng xạ, 1986 29/12/1987

Công ước liên quan đến bảo vệ di sản văn hoá và tự nhiên thế giới,1972 (Chi tiết)

Convention concerning the protection of the world cultural and heritage,1972(Chi tiết)

19/10/1987
Thỏa thuận về mạng lưới các trung tâm thủy sản ở Châu Á - Thái Bình Dương, 1988 2/2/1989
Công ước về vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như nơi cư trú của loài chim nước RAMSAR, 1971 (Chi tiết)
  •      Nghị định thư bổ sung công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng, đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước, Pari, 1982.

Convention on wetlands of internation importance especially as waterfowl habitat Ramsar, 1971 (Chi tiết)

20/9/1989
Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu thuyền MARPOL, 1973
  •       Bản bổ sung Luân Đôn cho công ước, Luân Đôn, 1990
  •       Bản bổ sung Copenhagen, 1992
29/8/1991
Công ước về buôn bán quốc tế những loài động vật thực vật có nguy cơ bị đe dọa (Công ước CITES) (Chi tiết)

Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) (Chi tiết)

20/1/1994
Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô zôn, 1987 (Chi tiết) 26/1/1994
Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô zôn, 1985 (Chi tiết)

Vienna convention for the protection of the zone layer (Chi tiết)

26/4/1994
Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển, 1982 25/7/1994
Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, 1992 (Chi tiết)

United nations framework convention on climate change, 1992 (Chi tiết)

16/11/1994
Công ước về đa dạng sinh học, 1994 (Chi tiết)

Convention on biological diversity (Chi tiết)

16/11/1994
Công ước về kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giới các chất thải nguy hại và việc loại bỏ chúng (Basel), 1989 (Chi tiết)

Basel convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Chi tiết)

13/3/1995

Tuyên bố Quốc tế của Liên Hiệp Quốc về sản xuất sạch hơn

International declaration on cleaner production (Chi tiết)

22/9/1999
Công ước Chicagô về hàng không dân dụng quốc tế, 1944
Thỏa thuận về thiết lập ủy ban nghề cá Ấn Độ Dương- Thái Bình
Hiệp ước về khoảng không ngoài vũ trụ, 1976
Công ước về cấm phát triển, sản xuất và tàng trữ vũ khí hóa học, vi trùng và công việc tiêu hủy chúng
Cam kết quốc tế về phổ biến và sử dụng thuốc diệt côn trùng, FAO, 1985

Các công ước/ thỏa thuận quốc tế VN đang xem xét để tham gia

1. Công ước Quốc tế về trách nhiệm hình sự đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu,1969

2. Công ước Quốc tế liên quan tới can thiệp vào các biểu vĩ độ cao trong trường hợp thiệt hại do ô nhiễm dầu, 1969

3. Công ước về phòng ngừa ô nhiễm do đổ chất thải và các chất khác, 1971

4. Công ước về phòng ngừa ô nhiễm biển do đổ chất thải và các chất khác, 1972

5. Công ước Quốc tế về bảo tồn các loài động vật hoang dã di cư, 1979

6. Hiệp định ASEAN về bảo tồn thiên nhiên và các tài nguyên thiên nhiên, 1985

7. Công ước Quốc tế về sự sẵn sàng ứng phó và hợp tác đối với ô nhiễm dầu.

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung