Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 5, 26/5/2016, 1h:35:1

Góp ý Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc
Ngày 20/11, tại Hà Nội, tiếp sau Hội thảo lấy ý kiến góp ý tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến cho Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 đối với các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và giới thiệu Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT.

Rặng san hô tuyệt đẹp dưới đáy biển Bình Thuận
Đảo Hòn Cau thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Vùng nước xung quanh có hệ sinh thái biển nhiệt đới điển hình, với san hô và hệ động vật đa dạng.