Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 29/3/2015, 17h:25:20
Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ
9/4/2009 6:56:30 AM
VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Địa chỉ:                        Số 10, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:                   84-04-3822.4422           Fax: 84-04-3822.3189
E-mail:                         isd@vea.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ: Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệLÃNH ĐẠO VỤ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn T. Thiên Phương

Vụ trưởng

04.3822.4423

nphuong@vea.gov.vn

Nguyễn Minh Cường

Phó Vụ trưởng

04.3822.4422

nmcuong@vea.gov.vn

 

 

 

 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn T. Thanh Trâm 

Chuyên viên chính

04.3822.4422

thanhtram62@vea.gov.vn

​La Trần Bắc

​Chuyên viên

​04.3822.4422

​tranbac@vea.gov.vn

Nguyễn Phạm Hà

Chuyên viên

04.3822.4423

hanp@vea.gov.vn

Cao Lê Hưng 

Chuyên viên

04.3822.4422

clhung@vea.gov.vn

Nguyễn Thị Phương Linh 

Chuyên viên

04.3822.4422

phuonglinh@vea.gov.vn

Phạm Thị Nguyệt Nga 

Chuyên viên

04.3822.4422

nguyetnga@vea.gov.vn

Nguyễn Thanh Nga 

Chuyên viên

04.3822.4422

nga.idf@vea.gov.vn

Phí Long 

Chuyên viên

04.3822.4422

philong@vea.gov.vn

Phạm Thị Kiều Oanh 

Chuyên viên

04.3822.4423

oanhpk@vea.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Phượng 

Chuyên viên

04.3822.4422

ntphuong@vea.gov.vn

Nguyễn Việt Thắng 

Chuyên viên

04.3822.4422

thang1975@vea.gov.vn

Phạm Thanh Tú 

Chuyên viên

04.3822.4422

tupt@vea.gov.vn

VĂN PHÒNG ASOEN VIỆT NAM

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn T. Thanh Trâm

P. Chánh văn phòng

04.3822.4422

thanhtram62@vea.gov.vn

Trương Thị Tuyết Nhung

Cán bộ kiêm nhiệm

04.3822.4422

tuyetnhung@vea.gov.vn

Lê Vũ Nguyệt Minh

Cán bộ kiêm nhiệm

04.3822.4422

levunguyetminh@vea.gov.vn

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung