Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 28/2/2015, 22h:41:39
Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ
9/4/2009 6:56:30 AM

 

 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Địa chỉ:                      

Số 10, Tôn Thất Thuyết, Hà Nội

Điện thoại:                  

 84-04-38224422

Fax:                           

 84-04-38223189

E-mail:                       

  isd@vea.gov.vn  

Chức năng nhiệm vụ:    

 Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công  nghệ

 
 
 

LÃNH ĐẠO VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

Vụ trưởng

04.38224423

 nphuong@vea.gov.vn

Nguyễn Minh Cường

Phó Vụ trưởng

04.38224422

nmcuong@vea.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁN BỘ VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  

 

Nguyễn Phạm Hà

 

Chuyên viên

04.38224423

hanp@vea.gov.vn

 

Cao Lê Hưng 

Chuyên viên

04.38224422

clhung@vea.gov.vn

 

Nguyễn Thị Phương Linh 

Chuyên viên

 04.38224422

phuonglinh@vea.gov.vn

 

Phạm Thị Nguyệt Nga 

Chuyên viên

04.38224422

nguyetnga@vea.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Nga 

Chuyên viên

04.38224422

nga.idf@vea.gov.vn

 

Phí Long 

Chuyên viên

04.38224422

philong@vea.gov.vn

 

Phạm Thị Kiều Oanh 

Chuyên viên

04.38224423

oanhpk@vea.gov.vn

 

 

Nguyễn Thị Thu Phượng 

Chuyên viên

04.38224422

ntphuong@vea.gov.vn

 

Nguyễn Việt Thắng 

Chuyên viên

04.38224422

thang1975@vea.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Trâm 

Chuyên viên chính

04.38224422

thanhtram62@vea.gov.vn

 

Phạm Thanh Tú 

Chuyên viên

04.38224422

tupt@vea.gov.vn

​La Trần Bắc ​Chuyên viên 04.38224422 tranbac@vea.gov.vn

VĂN PHÒNG ASOEN VIỆT NAM

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

Chánh Văn phòng

04.38224422

 

Nguyễn Thị Thanh Trâm

Phó Chánh văn phòng

04.38224422

thanhtram62@vea.gov.vn

 

 

04.38224422

 

Trương Thị Tuyết Nhung

Cán bộ kiêm nhiệm

04.38224422

tuyetnhung@vea.gov.vn

Lê Vũ Nguyệt Minh

Cán bộ kiêm nhiệm

04.38224422

levunguyetminh@vea.gov.vn

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung