Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 31/3/2015, 16h:34:6
Trung tâm Thông tin và Tư liệu Môi trường
9/4/2009 7:01:33 AM

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ:                       

Số 556 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội

Điện thoại:                  

38728294

Fax:                           

38728294

E-mail:                       

 trungtamtt&tlmt@vea.gov.vn

Địa chỉ Website:         

 www.ceid.gov.vn  

Chức năng nhiệm vụ:   

  Trung tâm TT&TLMT

 

  Lãnh đạo Trung tâm TT&TLMT

Chức vụ

Họ và tên

 Giám đốc

     Nguyễn Quốc Khánh

  Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm TT&TLMT

Chức vụ

Họ và tên

Email​
Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trần Tuyết Mai​ maitt@vea.gov.vn

 Trưởng phòng Thông tin Môi trường

      Lê Phú Cường

cuonglp@vea.gov.vn

Phó trưởng phòng Thông tin Môi trường

      Đặng Trọng Hải

haidt@vea.gov.vn

 

Trưởng phòng Tư liệu Môi trường

 

Vũ Thị Thu Thủy

thuyvtt@vea.gov.vn

 

Trưởng phòng Ứng dụng viễn thám và Bản đồ chuyên đề

 

       Vũ Thị Minh Trâm

​tramvtm@vea.gov.vn

 

Phó trưởng phòng Ứng dụng viễn thám và Bản đồ chuyên đề

 

      Nguyễn Thị Bích Huệ

huentb@vea.gov.vn

 Phó phòng hành chính Tổng hợp

     Phạm Phương Nga

Phó phòng Tư liệu Môi trường​ Hoàng Thị Hải Vân
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung