Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 4/5/2015, 14h:51:55
Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường
9/4/2009 7:01:33 AM
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ:        Số 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:   84-4-3872.8294        Fax: 84-4-3872.8294

E-mail:         trungtamtt&tlmt@vea.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường​​


LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Quốc Khánh

Giám đốc

04.3872.8295
04.3552.7919

 

 

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRUNG TÂM

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

VĂN PHÒNG

Trần Tuyết Mai​

Chánh Văn phòng

04.3872.8921

maitt@vea.gov.vn​

Phạm Phương Nga

Kế toán trưởng

04.3552.7918

 

PHÒNG THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Lê Phú Cường

Trưởng phòng

04.3872.8921

cuonglp@vea.gov.vn​

Đặng Trọng Hải

Phó Trưởng phòng

04.3872.8921

haidt@vea.gov.vn​

PHÒNG TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG

Vũ T. Thu Thủy

Trưởng phòng

04.3872.8294

thuyvtt@vea.gov.vn​

Hoàng T. Hải Vân

Phó Trưởng phòng

04.3872.8294

 

PHÒNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM

Vũ T. Minh Trâm

Trưởng phòng

04.3872.8921

​tramvtm@vea.gov.vn

Nguyễn T. Bích Huệ

Phó Trưởng phòng

04.3552.7918

huentb@vea.gov.vn

PHÒNG CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG

 

Trưởng phòng

 

 

 

Phó Trưởng phòng

 

 

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung