Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 1/8/2015, 20h:40:0
Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường
9/4/2009 7:01:33 AM
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ:        Số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:   84-4-3872.8294        Fax: 84-4-3872.8294

E-mail:         trungtamtt&tlmt@vea.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường​​


LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Quốc Khánh

Giám đốc

04.3872.8295

khanh@vea.gov.vn

Nguyễn Xuân Thủy

Phó Giám đốc

 

thuynx@vea.gov.vn

 

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRUNG TÂM

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

VĂN PHÒNG

Trần Tuyết Mai

Chánh Văn phòng

04.3552.7919/313

maitt@vea.gov.vn

Phạm Phương Nga

P. Chánh Văn phòng/
Kế toán trưởng

04.3552.7918
'04.3552.7919/311

ngapp@vea.gov.vn

PHÒNG THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Lê Phú Cường

Trưởng phòng

04.3552.7919/314

cuonglp@vea.gov.vn

Đặng Trọng Hải

Phó Trưởng phòng

04.3552.7919/314

haidt@vea.gov.vn

PHÒNG TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG

Vũ Thị Thu Thủy

Trưởng phòng

04.3872.8294
'04.3552.7919/213

thuyvtt@vea.gov.vn

Hoàng Thị Hải Vân

Phó Trưởng phòng

 

 

PHÒNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM

Vũ Thị Minh Trâm

Trưởng phòng

04.3552.7919/214

tramvtm@vea.gov.vn

Nguyễn T. Bích Huệ

Phó Trưởng phòng

04.3552.7918

huentb@vea.gov.vn

PHÒNG CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG

Nguyễn T. Thanh Hương

Phó trưởng phòng

04.3552.7919/215

huongntt@vea.gov.vn

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung