Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 5, 28/8/2014, 7h:53:40
Cục Kiểm soát ô nhiễm
9/4/2009 6:57:58 AM
CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM
Địa chỉ:                       
Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:                  
04.37713175 
Fax:                           
 04.37713176
E-mail:                       
Chức năng nhiệm vụ:   
 
   LÃNH ĐẠO CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM
 
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Mai Thanh Dung
Cục trưởng
Nguyễn Hoàng Ánh
Phó Cục trưởng
04.37713171
anhnh@vea.gov.vn
Nguyễn Đức Hưng
Phó Cục trưởng
04.37713174
hungnd@vea.gov.vn
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM
 
 VĂN PHÒNG 
Đặng Thành Lê
Chánh VP
04.37713173
Nguyễn Thị Thu Bình
Văn thư
04.37713175
binhntt@vea.gov.vn
Phan Công Hưng
Bảo vệ
04.37713175
hungpc@vea.gov.vn
Trần Duy Khánh
Hợp đồng
04.37713173
khanhtd@vea.gov.vn
Dương Hồng Liên
Chuyên viên
04.37713173
liendh@vea.gov.vn
Vũ Thị Nhung
Phục vụ
04.37713175
nhungvt@vea.gov.vn
Hoàng Văn Quang
Bảo vệ
04.37713175
quanghv@vea.gov.vn
Đinh Phượng Quỳnh
Chuyên viên
04.37713173
quynhdp@vea.gov.vn
Phan Thị Tố Uyên
Chuyên viên
04.37713173
Lê Đức Ân
Bảo vệ
04.37713175
 
 PHÒNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ ĐẤT
 
Nguyễn Hoàng Ánh
Trưởng phòng
04.37713171
anhnh@vea.gov.vn
Nguyễn Hồng Minh
Phó Trưởng phòng
04.37713171
minhnh@vea.gov.vn
Phạm Trọng Duy
Chuyên viên
04.37713171
duypt@vea.gov.vn
Nguyễn Nhân Huệ
Hợp đồng
04.37713171
huenn@vea.gov.vn
Nguyễn Phan Thuỳ Linh
Hợp đồng
04.37713171
linhnpt@vea.gov.vn
Kim Thị Thu Phương
Hợp đồng
04.37713171
phuongktt@vea.gov.vn
Đinh Lam Thắng
Hợp đồng
04.37713171
thangdl@vea.gov.vn
 
PHÒNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ, TIẾNG ỒN
 
Nguyễn Hoàng Đức
Trưởng phòng
04.37713172
ducnh@vea.gov.vn
Trần Thị Hiền Hạnh
Phó trưởng phòng
04.37713172
hanhtth@vea.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Hà
Hợp đồng
04.37713172
hanth@vea.gov.vn
Phan Thị Hà
Hợp đồng
04.37713172
hapt@vea.gov.vn
Nguyễn Trường Huynh
Hợp đồng
04.37713172
 
PHÒNG QUAN TRẮC
 
Nguyễn Đức Hưng
Trưởng phòng
04.37713174
hungnd@vea.gov.vn
Nguyễn Đình Thái
Phó Trưởng phòng
04.37713174
ndthai@vea.gov.vn
Đào Minh Kiên
Hợp đồng
04.37713174
kiendm@vea.gov.vn
Đoàn Phong Quang
Chuyên viên
04.37713174
quangdp@vea.gov.vn
Đào Hồng Thu
Hợp đồng
04.37713174
thudh@vea.gov.vn
Nguyễn Thị Lệ Thuỷ
Hợp đồng
04.37713174
thuyntl@vea.gov.vn
 
PHÒNG KIỂM SOÁT PHÁT THẢI HÓA CHẤT VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
 
Nguyễn Anh Tuấn
Trưởng phòng
0953306336
Nguyễn Trung Thuận
Phó trưởng phòng
0912065559
Vũ Tất Đạt
Chuyên viên
0974429414
datvt@vea.gov.vn
Phan Tố Uyên
Chuyên viên
0989126896
Đặng Thùy Linh
Chuyên viên
0904570111
Nguyễn Ninh Hà
Chuyên viên
0912986655
Nguyễn Quốc Khánh
Chuyên viên
0912424749
 
CHI CỤC KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
 
Phạm Hồng Sơn
Chi cục trưởng
0511.3463440
Đồng Thị Đào
Chuyên viên
0511.3946281
daodt@vea.gov.vn
Đặng Thị Giang
Hợp đồng
0511.3946281
giangdt@vea.gov.vn
Đỗ Hải Hà
Hợp đồng
0511.3946281
hadh@vea.gov.vn
Hoàng Thanh Hải
Hợp đồng
0511.3946281
haiht@vea.gov.vn
Nguyễn Bá Hiền
Hợp đồng
0511.3946281
hiennb@vea.gov.vn
Nguyễn Xuân Hùng
Chuyên viên
0511.3946281
hungnx@vea.gov.vn
NguyễnThị Quỳnh Mai
Hợp đồng
0511.3946281
maintq@vea.gov.vn
Cù Hoài Nam
Chuyên viên
0511.3946281
cuhoainam@vea.gov.vn
Nguyễn Hồ Nhật Quang
Hợp đồng
0511.3946281
quangnhn@vea.gov.vn
Phạm Thị Thảo
Hợp đồng
0511.3946281
thaopt@vea.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thiện
Hợp đồng
0511.3946281
 
CHI CỤC KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
 
Nguyễn Thành Phương
Chi cục trưởng
08.38228803
phuongnt@vea.gov.vn
Lê Bình An
Lái xe
08.38228805
anlb@vea.gov.vn
Cao Song Anh
Hợp đồng
08.38228805
anhcs@vea.gov.vn
Phan Châu Đạt
Hợp đồng
08.38228805
datpc@vea.gov.vn
Đồng Thị Minh Hậu
Hợp đồng
08.38228805
haudtm@vea.gov.vn
Nguyễn Thị Nhân Hiếu
Hợp đồng
08.38228805
hieuntn@vea.gov.vn
Đặng Thiên Hưng
Hợp đồng
08.38228805
hungdt@vea.gov.vn
Phạm Trần Thùy Linh
Hợp đồng
08.38228805
linhptt@vea.gov.vn
Nguyễn Hồng Sơn
Chuyên viên
08.38228805
sonnh@vea.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Thoa
Hợp đồng
08.38228805
 
CHI CỤC KHU VỰC TÂY NAM BỘ
 
Phạm Đình Đôn
Chi cục trưởng
0710.3765687
donpd@vea.gov.vn
Nguyễn Văn Đức
Chuyên viên
0710.3765687
ducnv@vea.gov.vn
Trương Hồng Hoa
Chuyên viên
0710.3765687
hoath@vea.gov.vn
Lê Đình Minh
Lái xe
0710.3765687
minhld@vea.gov.vn
Kỷ Văn Thành
Hợp đồng
0710.3765687
thanhkv@vea.gov.vn
Nguyễn Thị Bích Vân
Hợp đồng
0710.3765687
vanntb@vea.gov.vn
Nguyễn Kim Uyên
Hợp đồng
0710.3765687
uyennk@vea.gov.vn
 
 
 
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung
 
 
 
THỐNG KÊ
IP truy cập: 303
Truy cập ngày: 3.809
Tổng truy cập: 39.337.512