Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 5, 28/7/2016, 13h:24:30
Cục Kiểm soát ô nhiễm
9/4/2009 6:57:58 AM
CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM

Địa chỉ:                 Số 10, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại:            84-4-3771.3175/3795.6868     Fax: 84-4-3771.3176

E-mail:                   ​cuckson@vea.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Cục Kiểm soát ô nhiễm


Họ tên

Chức vụ

Máy lẻ

Email

LÃNH ĐẠO CỤC

Lê Hoài Nam

Cục trưởng

3208

lenamnew@yhaoo.com

Nguyễn Hoàng Ánh

Phó Cục trưởng

3209

halinh99@yahoo.com

Nguyễn Đức Hưng

Phó Cục trưởng

3210

hung.moe@gmail.com

VĂN PHÒNG CỤC

 

 

 

 

Trần Duy Khánh

Phó Chánh Văn phòng

3211

trankhanh1003@yahoo.com

Tô Thúy Nga

Phó Chánh Văn phòng

3211

tongaht@gmail.com

Dương Hồng Liên

Phó Chánh Văn phòng
(kiêm Kế toán trưởng)

3212

lienkson@yahoo.com

Đinh Phượng Quỳnh

Chuyên viên

3211

dinhphhuongquynh@yahoo.com

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Chuyên viên

3211

nhungntt2008@gmail.com

Đinh Lam Thắng

Chuyên viên

3213

lamthang82vn@yahoo.com

Nguyễn Thị Thu Bình

Cán bộ hợp đồng 68

3211

thubinhnt@yahoo.com

Vũ Thị Nhung

Cán bộ hợp đồng 68

3213

 

PHÒNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC VÀ ĐẤT

Phạm Trọng Duy

Trưởng phòng

3221

pham_trong_duy@yhaoo.com

Nguyễn Hồng Minh

Phó Trưởng phòng

3221

minhks@gmail.com

Nguyễn Nhân Huệ

Phó Trưởng phòng

3221

nguyenhue85@yahoo.com

Kim Thu Phương

Chuyên viên

3221

phuongkimnd@yhaoo.com

Nguyễn Thùy Linh

Chuyên viên

3221

npthuylinh@gmail.com

Nguyễn Thị Hà

Cán bộ hợp đồng

3221

nhuyenha15689@gmail.com

Lê Vũ Linh Soa

Cán bộ hợp đồng

3220

linhsoalv@yahoo.com.vn

PHÒNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ & NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Nguyễn Hoàng Đức

Trưởng phòng

3216

ducnh1970@gmail.com

Trần Thị Hiền Hạnh

Phó Trưởng phòng

3216

tranthihienhanh@gmail.com

Nguyễn Trường Huynh

Phó Trưởng phòng

3216

nguyen_truong_huynh@yahoo.com

Vũ Thị Quỳnh Linh

Chuyên viên

3217

vuquynhlinh@gmail.com

Nguyễn Thị Hồng Hà

Chuyên viên

3217

hongha3004@gmail.com

Vũ Thị Phương

Cán bộ hợp đồng

3216

vuthuphuong2108@yahoo.com

Trịnh Minh Phương

Cán bộ hợp đồng

3210

trinhminhphuong29190@gmail.com

PHÒNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM HÓA CHẤT, SỰ CỐ VÀ SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng

3218

natuan.vea@gmail.com

Nguyễn Trung Thuận

Phó Trưởng phòng

3218

thuannt15@gmail.com

Vũ Tất Đạt

Phó Trưởng phòng

3218

vudatkson@gmail.com

Đặng Thuỳ Linh

Chuyên viên

3219

linhht@gmail.com

Phan Thị Tố Uyên

Chuyên viên

3219

uyenqm@gmail.com

Ninh Thị Hà

Cán bộ hợp đồng

3219

haninh2011@gmail.com

Đoàn Thị Phượng

Cán bộ hợp đồng

3219

phuongdoan48khmt@gmail.com

PHÒNG QUAN TRẮC & TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Đình Thái

 Trưởng phòng

3215

ngdthai62@yahoo.com

Trương Mạnh Tuấn

Phó Trưởng phòng

3215

tuantruongbca@gmail.com

Lê Đức Thuận

Chuyên viên

3215

thuancoi@gmail.com

Nguyễn Chi Lan

Chuyên viên

3215

chilan_inest@yahoo.com

Đào Hồng Thu

Cán bộ hợp đồng

3215

daohongthu@gmail.com

Đào Minh Kiên

Cán bộ Hợp đồng

3215

minhkien1983@gmail.com

Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

Cán bộ hợp đồng

3215

lethuy78@yahoo.com

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung