Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 28/3/2015, 0h:7:41
Cục Kiểm soát ô nhiễm
9/4/2009 6:57:58 AM

CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM

Địa chỉ:                       

Số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội

Điện thoại:                  

04.37713175 

Fax:                           

 04.37713176

E-mail:                       

 cuckson@vea.gov.vn 

Chức năng nhiệm vụ:   

  Cục Kiểm soát ô nhiễm

 

   LÃNH ĐẠO CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Mai Thanh Dung

Cục trưởngNguyễn Hoàng Ánh

Phó Cục trưởng

04.37713171

anhnh@vea.gov.vn

Nguyễn Đức Hưng

Phó Cục trưởng

04.37713174

hungnd@vea.gov.vn

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM

 

 VĂN PHÒNG 

Đặng Thành Lê

Chánh VP

04.37713173

Ledt@vea.gov.vn

Trần Duy Khánh

Chuyên viên

04.37713173

khanhtd@vea.gov.vn

Dương Hồng Liên

Chuyên viên

04.37713173

liendh@vea.gov.vn

Đinh Phượng Quỳnh

Chuyên viên

04.37713173

quynhdp@vea.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Bình

Văn thư

04.37713175

binhntt@vea.gov.vn

Vũ Thị Nhung

Phục vụ

04.37713175

nhungvt@vea.gov.vn

  

 PHÒNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ ĐẤT

 

Nguyễn Hoàng Ánh

Trưởng phòng

04.37713171

anhnh@vea.gov.vn

Nguyễn Hồng Minh

Phó Trưởng phòng

04.37713171

minhnh@vea.gov.vn

Phạm Trọng Duy

Chuyên viên

04.37713171

duypt@vea.gov.vn

Nguyễn Nhân Huệ

Hợp đồng

04.37713171

huenn@vea.gov.vn

Nguyễn Phan Thuỳ Linh

Hợp đồng

04.37713171

linhnpt@vea.gov.vn

Kim Thị Thu Phương

Hợp đồng

04.37713171

phuongktt@vea.gov.vn

Đinh Lam Thắng

Hợp đồng

04.37713171

thangdl@vea.gov.vn

 

PHÒNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ, TIẾNG ỒN

 

Nguyễn Hoàng Đức

Trưởng phòng

04.37713172

ducnh@vea.gov.vn

Trần Thị Hiền Hạnh

Phó trưởng phòng

04.37713172

hanhtth@vea.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Hà

Hợp đồng

04.37713172

hanth@vea.gov.vn

Phan Thị Hà

Hợp đồng

04.37713172

hapt@vea.gov.vn

Nguyễn Trường Huynh

Hợp đồng

04.37713172

huynhnt@vea.gov.vn

 

PHÒNG QUAN TRẮC

 

Nguyễn Đức Hưng

Trưởng phòng

04.37713174

hungnd@vea.gov.vn

Nguyễn Đình Thái

Phó Trưởng phòng

04.37713174

ndthai@vea.gov.vn

Đào Minh Kiên

Hợp đồng

04.37713174

kiendm@vea.gov.vn

Đoàn Phong Quang

Chuyên viên

04.37713174

quangdp@vea.gov.vn

Đào Hồng Thu

Hợp đồng

04.37713174

thudh@vea.gov.vn

Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

Hợp đồng

04.37713174

thuyntl@vea.gov.vn

 

PHÒNG KIỂM SOÁT PHÁT THẢI HÓA CHẤT VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

 

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng

 

tuanna@vea.gov.vn

Nguyễn Trung Thuận

Phó trưởng phòng

 


Vũ Tất Đạt

Chuyên viên

 

datvt@vea.gov.vn

Phan Tố Uyên

Chuyên viên

 

uyenptt@vea.gov.vn

Đặng Thùy Linh

Chuyên viên

 


Nguyễn Ninh Hà

Chuyên viên

 


 

 

 


 

CHI CỤC KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

 

Phạm Hồng Sơn

Chi cục trưởng

0511.3463440

sonph@vea.gov.vn

Đồng Thị Đào

Chuyên viên

0511.3946281

daodt@vea.gov.vn

Đặng Thị Giang

Hợp đồng

0511.3946281

giangdt@vea.gov.vn

Đỗ Hải Hà

Hợp đồng

0511.3946281

hadh@vea.gov.vn

Hoàng Thanh Hải

Hợp đồng

0511.3946281

haiht@vea.gov.vn

Nguyễn Bá Hiền

Hợp đồng

0511.3946281

hiennb@vea.gov.vn

Nguyễn Xuân Hùng

Chuyên viên

0511.3946281

hungnx@vea.gov.vn

NguyễnThị Quỳnh Mai

Hợp đồng

0511.3946281

maintq@vea.gov.vn

Cù Hoài Nam

Chuyên viên

0511.3946281

cuhoainam@vea.gov.vn

Nguyễn Hồ Nhật Quang

Hợp đồng

0511.3946281

quangnhn@vea.gov.vn

Phạm Thị Thảo

Hợp đồng

0511.3946281

thaopt@vea.gov.vn

Nguyễn Ngọc Thiện

Hợp đồng

0511.3946281

thiennn@vea.gov.vn

 

CHI CỤC KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ

 

Nguyễn Thành Phương

Chi cục trưởng

08.38228803

phuongnt@vea.gov.vn

Lê Bình An

Lái xe

08.38228805

anlb@vea.gov.vn

Cao Song Anh

Hợp đồng

08.38228805

anhcs@vea.gov.vn

Phan Châu Đạt

Hợp đồng

08.38228805

datpc@vea.gov.vn

Đồng Thị Minh Hậu

Hợp đồng

08.38228805

haudtm@vea.gov.vn

Nguyễn Thị Nhân Hiếu

Hợp đồng

08.38228805

hieuntn@vea.gov.vn

Đặng Thiên Hưng

Hợp đồng

08.38228805

hungdt@vea.gov.vn

Phạm Trần Thùy Linh

Hợp đồng

08.38228805

linhptt@vea.gov.vn

Nguyễn Hồng Sơn

Chuyên viên

08.38228805

sonnh@vea.gov.vn

Nguyễn Thị Kim Thoa

Hợp đồng

08.38228805

thoantk@vea.gov.vn

 

CHI CỤC KHU VỰC TÂY NAM BỘ

 

Phạm Đình Đôn

Chi cục trưởng

0710.3765687

donpd@vea.gov.vn

Nguyễn Văn Đức

Chuyên viên

0710.3765687

ducnv@vea.gov.vn

Trương Hồng Hoa

Chuyên viên

0710.3765687

hoath@vea.gov.vn

Lê Đình Minh

Lái xe

0710.3765687

minhld@vea.gov.vn

Kỷ Văn Thành

Hợp đồng

0710.3765687

thanhkv@vea.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Vân

Hợp đồng

0710.3765687

vanntb@vea.gov.vn

Nguyễn Kim Uyên

Hợp đồng

0710.3765687

uyennk@vea.gov.vn

 
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung