Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 4, 10/2/2016, 11h:24:14
Cục Kiểm soát ô nhiễm
9/4/2009 6:57:58 AM
CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM

Địa chỉ:                 Số 10, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại:            84-4-3771.3175/3795.6868     Fax: 84-4-3771.3176

E-mail:                   ​cuckson@vea.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Cục Kiểm soát ô nhiễm


LÃNH ĐẠO CỤC

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Hoài Nam

Cục trưởng

 

 

Nguyễn Hoàng Ánh

Phó Cục trưởng

Số lẻ 3209

anhnh@vea.gov.vn

Nguyễn Đức Hưng

Phó Cục trưởng

Số lẻ 3210

hungnd@vea.gov.vn

 

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

VĂN PHÒNG

Đặng Thành Lê

Chánh Văn phòng

Số lẻ 3213

ledt@vea.gov.vn

Dương Hồng Liên

P. Chánh Văn phòng kiêm Kế toán trưởng

Số lẻ 3212

liendh@vea.gov.vn

Tô Thúy Nga

P. Chánh Văn phòng

Số lẻ 3213

tonga@vea.gov.vn

Đinh Phượng Quỳnh

Chuyên viên

Số lẻ 3211

 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Chuyên viên

Số lẻ 3211

 

Đinh Lam Thắng

Chuyên viên

Số lẻ 3213

 

Trần Duy Khánh

Chuyên viên

Số lẻ 3213

 

Nguyễn Thị Thu Bình

Văn thư

Số lẻ 3213

binhntt@vea.gov.vn

Vũ Thị Nhung

Cán bộ hợp đồng

Số lẻ 3213

nhungvt@vea.gov.vn

PHÒNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ ĐẤT

Phạm Trọng Duy

Phó Trưởng phòng

Số lẻ 3221

duypt@vea.gov.vn

Nguyễn Hồng Minh

Phó Trưởng phòng

Số lẻ 3221

minhnh@vea.gov.vn

Nguyễn Nhân Huệ

Chuyên viên

Số lẻ 3221

 

Nguyễn Thùy Linh

Chuyên viên

Số lẻ 3221

 

Kim Thị Thu Phương

Chuyên viên

Số lẻ 3221

 

Lê Vũ Linh Soa

Cán bộ hợp đồng

Số lẻ 3220

 

Nguyễn Thị Hà

Cán bộ hợp đồng

Số lẻ 3221

 

PHÒNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ & NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Nguyễn Hoàng Đức

Trưởng phòng

Số lẻ 3216

ducnh@vea.gov.vn

Trần Thị Hiền Hạnh

Phó Trưởng phòng

Số lẻ 3216

hanhtth@vea.gov.vn

Nguyễn Trường Huynh

Phó Trưởng phòng

Số lẻ 3216

huynhnt@vea.gov.vn

Vũ Thị Quỳnh Linh

Chuyên viên

Số lẻ 3217

 

Nguyễn Thị Hồng Hà

Chuyên viên

Số lẻ 3217

 

Trương Mạnh Tuấn

Chuyên viên

Số lẻ 3216

 

Vũ Thị Phương

Cán bộ hợp đồng

Số lẻ 3216

 

Trịnh Minh Phương

Cán bộ hợp đồng

Số lẻ 3210

 

PHÒNG QUAN TRẮC VÀ TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Đình Thái

Phó Trưởng phòng

Số lẻ 3215

 

Trần Lâm Hạo

Phó Trưởng phòng

Số lẻ 3215

 

Nguyễn Chi Lan

Chuyên viên

Số lẻ 3215

 

Lê Đức Thuận

Chuyên viên

Số lẻ 3215

 

Đào Minh Kiên

Cán bộ hợp đồng

Số lẻ 3215

 

Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

Cán bộ hợp đồng

Số lẻ 3215

 

Đào Hồng Thu

Cán bộ hợp đồng

Số lẻ 3215

 

PHÒNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM HÓA CHẤT, SỰ CỐ VÀ SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng

Số lẻ 3218

 

Nguyễn Trung Thuận

Phó Trưởng phòng

Số lẻ 3218

 

Vũ Tất Đạt

Phó Trưởng phòng

Số lẻ 3218

 

Đặng Thùy Linh

Chuyên viên

Số lẻ 3219

 

Phan Tố Uyên

Chuyên viên

Số lẻ 3219

 

Nguyễn Ninh Hà

Cán bộ hợp đồng

Số lẻ 3219

 

Đoàn Thị Phượng

Cán bộ hợp đồng

Số lẻ 3219

 

DỰ ÁN PCB&BAT/BET

Phạm Mạnh Hoài

Quản đốc dự án

04.3722.7678

 

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Cán bộ hợp đồng

04.3722.7678

 

Đặng Thị Bích Hồng

Cán bộ hợp đồng

04.3722.7678

 

Hoàng Thị Diệu Linh

Cán bộ hợp đồng

04.3722.7678

 

Lê Thị Tân

Cán bộ hợp đồng

04.3722.7678

 

Lê Hồng Giang

Cán bộ hợp đồng

04.3722.7678

 

Trần Thanh Liêm

Cán bộ hợp đồng

04.3722.7678

 

Trần Văn Lân

Lái xe

04.3722.7678

 

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung