Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 23/8/2014, 20h:15:47
Cục Thẩm định và Đánh giá tác động Môi trường
9/4/2009 6:59:28 AM
 

CỤC THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ:                      

Số 10 Tôn Thất Thuyết, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:                 

 04.37734916

Fax:                          

 04.37734986

E-mail:                      

 cuctd&dtm@vea.gov.vn

   Website

 http://eia.vn/

Chức năng nhiệm vụ:  

 Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi  trường

  Lãnh đạo Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường

 

 

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

email

Mai Thanh Dung

Cục trưởng

04.37734918

mtdung@vea.gov.vn

Lê Hoài Nam

Phó Cục trưởng

04.37734246

namlh@vea.gov.vn

Mai Thế Toản

Phó Cục trưởng

04.37734247

toanmt@vea.gov.vn

Phạm Anh Dũng ​Phó Cục trưởng
04.37735085

 

 

  Các đơn vị trực thuộc Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường

 

VĂN PHÒNG

Đỗ Anh Tuấn

Phó Chánh Văn phòng phụ trách

043.7738466

 

 

 

Bùi Thị Thuỷ

Kế toán trưởng 

043.7738483

thuybt@vea.gov.vn

Nguyễn Trung Hiếu
 

Cán bộ 

nt

hieunt@vea.gov.vn

Đỗ Thị Hoa Lê
 

Cán bộ 

nt

 

Hoàng Minh Huyền

Cán bộ 

nt

 

PHÒNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Phạm Mai Vân

Trưởng phòng

04.37736194

vanpm@vea.gov.vn

Đỗ Việt Nga

Phó trưởng phòng 

04.37735085

ngadv@vea.gov.vn

Nguyễn Hiếu Mai

 

0437736194

mainh@vea.gov.vn

Nguyễn Thị Minh Hải

 

0437736194

haintm@vea.gov.vn

Vũ Thị Hiền

 

0437736194

hienvt@vea.gov.vn

Phạm Chí Kiên

 

0437736194

kienpc@vea.gov.vn

Bùi Mỹ Phương Dung

 

0437736194

bmdung@gmail.com

​Trần Văn Tú 0437736978 tutv@nea.gov.vn

PHÒNG HẬU THẨM

Phạm Thanh Tuấn

Phó trưởng phòng

04.37734247

tuanpt@vea.gov.vn

Nguyễn Việt Hải

 

04.37734247

hainv@vea.gov.vn

Nguyễn Phương Loan

 

0437736194

loannp@vea.gov.vn

Ngô Hồng Phương

 

0437736194

phuongnh@vea.gov.vn

PHÒNG ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

 

 

 

 

Trần Bích Thuỷ

Phó trưởng phòng

04.37735085

thuytb@vea.gov.vn

Đào Thị Hương Giang

 

04.37735085

giangdth@vea.gov.vn

Nguyễn Vũ Trung

 

04.37735085

trungnv@vea.gov.vn

Hoàng Thanh Nguyệt

 

04.37734247

nguyetht@vea.gov.vn

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung